Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Buitenlandse pensioen- en lijfrenteaanbieders op de Nederlandse markt

Buitenlandse pensioen- en lijfrenteaanbieders op de Nederlandse markt

23 maart 2018

Het Ministerie van Financiën publiceerde een overzicht van aangewezen buitenlandse pensioen- en lijfrenteaanbieders. In 2017 wees het Ministerie drie nieuwe pensioenaanbieders aan. Hiermee komt het aantal aangewezen aanbieders op zeventien pensioen- en drie lijfrenteaanbieders.

Toegelaten buitenlandse aanbieders van pensioenen

De Wet op de loonbelasting 1964 bevat een opsomming van de toegelaten binnenlandse en buitenlandse aanbieders van pensioenen. ‘Toegelaten’ houdt in dat bij deze aanbieders pensioenovereenkomsten kunnen worden gesloten waarvoor de omkeerregel geldt mits het pensioen voldoet aan de wettelijke kaders.

Voor buitenlandse aanbieders gelden specifieke bepalingen. Toegelaten buitenlandse aanbieders zijn:

1. Buitenlandse pensioenfondsen of lichamen die het levensverzekeringsbedrijf uitoefenen. Hierbij gaat het om de situatie dat het pensioen de voortzetting is van een pensioen dat al bij deze aanbieder was verzekerd in een periode waarin de werknemer niet in Nederland woonde of niet in Nederland een dienstbetrekking vervulde.

2. Eigenbeheerlichamen van een directeur-grootaandeelhouder. Daarvoor geldt dat het lichaam gevestigd moet zijn in een lidstaat van de Europese Unie, in Noorwegen, Liechtenstein of op IJsland. Het eigenbeheerlichaam is toegelaten na aanwijzing door de Belastingdienst PDB/kantoor Buitenland.

3. Buitenlandse pensioenfondsen of lichamen die bevoegd zijn het verzekeringsbedrijf uit te oefenen. De minister van Financiën kan een professionele buitenlandse aanbieder aanwijzen als toegelaten verzekeraar als die aanbieder zich heeft verplicht inlichtingen te verstrekken over de uitvoering van de pensioenregelingen. Daarnaast moet de aanbieder in Nederland zekerheid stellen, of (voor aanbieders uit de Europese Unie, Noorwegen, Liechtenstein of IJsland) aansprakelijkheid aanvaarden voor de invordering van de belasting die verschuldigd wordt bij een onjuiste afwikkeling van de pensioenovereenkomst. Het is ook mogelijk dat de werknemer de gevraagde zekerheid stelt.

De volgende buitenlandse aanbieders van pensioen zijn aangewezen. In het overzicht staan respectievelijk de naam van de uitvoerder, het land van vestiging en de datum waarop de uitvoerder is aangewezen.

 • Unilever International Pension Plan, Luxemburg, 19 december 2005
 • Integrale Luxembourg S.A., Luxemburg, 26 oktober 2009
 • Nestlé Pensioen Fonds, België, 1 november 2009
 • Contassur N.V., België, 19 november 2009
 • VITIS LIFE S.A., Luxemburg, 15 november 2010
 • Bâloise Vie Luxembourg S.A., Luxemburg, 15 november 2010
 • Pension & Co Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening, België, 1 februari 2011
 • Alcon Pensioenfonds, België, 31 mei 2012
 • J&J Pension Fund, België, 18 december 2013
 • Euroclear Pension Fund, België, 24 december 2013
 • Plegt-Vos Retirement Scheme, Malta, 28 september 2015
 • United Pensions OFP, België, 7 december 2015
 • OFP BP Pensioenfonds, België, 1 juni 2016
 • Amundi Pension Fund, Luxemburg, 11 juli 2016
 • OFP DuPont European Pension Fund te België; België, 1 januari 2017
 • OFP ExxonMobil, België, 12 januari 2017
 • OFP GE European Pension Fund, België, 22 maart 2017

 

Toegelaten buitenlandse aanbieders van lijfrenten

De Wet inkomstenbelasting 2001 bevat een opsomming van de toegelaten binnenlandse en buitenlandse aanbieders van lijfrenten. ‘Toegelaten’ houdt in dat bij deze aanbieders lijfrenteovereenkomsten kunnen worden gesloten die leiden tot aftrekbare lijfrentepremies. Voor buitenlandse aanbieders gelden specifieke bepalingen. Toegelaten buitenlandse aanbieders zijn:

1. Buitenlandse pensioenfondsen of lichamen die het levensverzekeringsbedrijf uitoefenen. Hierbij gaat het om de vrijwillige voortzetting van een pensioenregeling of een lijfrente die al bij deze aanbieder was verzekerd in een periode waarin de verzekeringsnemer niet in Nederland woonde.

2. Buitenlandse pensioenfondsen of lichamen die bevoegd het verzekeringsbedrijf uitoefenen. De minister van Financiën kan een professionele buitenlandse aanbieder aanwijzen als toegelaten verzekeraar wanneer die aanbieder zich heeft verplicht inlichtingen te verstrekken over de uitvoering van de lijfrenteovereenkomsten. Daarnaast moet de aanbieder in Nederland zekerheid stellen of (voor aanbieders uit de Europese Unie, Noorwegen, Liechtenstein of IJsland) aansprakelijkheid aanvaarden voor de invordering van de belasting die verschuldigd wordt bij een onjuiste afwikkeling van de lijfrenteovereenkomst. Het is ook mogelijk dat de verzekeringsnemer de gevraagde zekerheid stelt.

 De volgende buitenlandse lijfrente aanbieders zijn aangewezen. In het overzicht staan respectievelijk de naam van de uitvoerder, het land van vestiging en de datum waarop de uitvoerder is aangewezen.

 • VITIS LIFE S.A., Luxemburg, 9 juni 2008
 • Private Insurer N.V., België, 15 november 2010
 • Bâloise Vie Luxembourg S.A., Luxemburg, 15 november 2010

 

Commentaar

Het is opvallend dat er maar weinig buitenlandse aanbieders voor pensioen en lijfrenten actief kunnen zijn op de Nederlandse markt. Van de zeventien pensioenaanbieders is meer dan de helft gevestigd in België. De overige zijn gevestigd in Luxemburg en Malta.   De overgrote meerderheid voert de pensioenregelingen uit van één onderneming (vergelijkbaar met een ondernemingspensioenfonds).

Sinds 2016 zijn er drie nieuwe aangewezen buitenlandse aanbieders bij gekomen. Dit betreffen Belgische OFP’s. België profileert zich sinds 2007 als aantrekkelijk vestigingsland voor de uitvoering van grensoverschrijdende pensioenregelingen. België ontwikkelde daarvoor het Organisme voor de Financiering van Pensioenen (OFP). In 2014 ontstond daarover grote politieke opwinding. Onder meer omdat het pensioenfonds Aon toen overwoog naar België te verhuizen. Daarover leest u meer in ons nieuwsbericht van 12 augustus 2016.

De Nederlandse lijfrentemarkt is kennelijk niet erg aantrekkelijk voor buitenlandse aanbieders gezien het kleine aantal. Dat komt waarschijnlijk door de voorwaarden die Nederland stelt. Een aangewezen buitenlandse pensioenuitvoerder moet zich tegenover de minister van Financiën verplichten om te voldoen aan voorwaarden met betrekking tot het verschaffen van inlichtingen over de uitvoering van de regeling en zekerheid te stellen voor de invordering van de belasting die is verschuldigd bij oneigenlijke handelingen.

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bron: Toegelaten buitenlandse aanbieders van pensioenen en lijfrenten, Directoraat-generaal Belastingdienst/Cluster Fiscaliteit, Bekendmaking van 21 maart 2018, nr. 2018-5799

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 23 maart 2018