Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Correctie te hoge lijfrentepremie

30 juni 2015

Voor zover een betaalde lijfrentepremie niet aftrekbaar is, mag het niet aftrekbare deel teruggestort worden. De staatssecretaris van Financiën staat dit tijdelijk toe volgens het gewijzigde verzamelbesluit lijfrenten.  

Saldomethode 

Het komt regelmatig voor dat belastingplichtigen lijfrentepremies betalen die ze niet helemaal kunnen aftrekken. Zeker nu de jaarruimte al enkele jaren achterelkaar is verlaagd. Door toepassing van de saldomethode hoeft de belastingplichtige geen belasting te betalen over de niet afgetrokken premies. 

Volgens de saldomethode worden lijfrente-uitkeringen pas belast nadat ze uitgaan boven de som van de niet afgetrokken premies. Maximaal € 2.269 per jaar telt daarbij mee als niet afgetrokken premie. Volgens het verzamelbesluit voor lijfrenten mag de teveel betaalde lijfrentepremie ook worden teruggestort. De teveel betaalde premies voor een lijfrenterekening of een lijfrenteverzekering kunnen worden terugbetaald zonder dat dit wordt gezien als afkoop. Dat moet dan binnen drie maanden na de storting van de premie plaatsvinden. 

Goedkeuring 

In de op 13 juni gepubliceerde wijziging van dat verzamelbesluit verruimt de Staatssecretaris de mogelijkheid om lijfrente premies terug te storten. Terugstorten kan tijdelijk ook na drie maanden. Deze toezegging geldt tot 31-12-2016 voor het desbetreffende belastingjaar en de vijf voorafgaande jaren.

Belastingplichtige die hierop een beroep willen doen moeten aan de inspecteur een “verklaring geruisloze terugstorting” vragen. De teruggave geldt voor het deel van de premie dat de belastingplichtige niet kan of kon aftrekken. Dus inclusief de € 2.269. De bedragen die teruggestort worden moet de  belastingplichtige alsnog opgeven in box 3. De bank of verzekeraar moet de teruggestorte bedragen doorgeven aan de belastingdienst (renseigneren).

Commentaar 

Een prettige versoepeling van de regeling. Maar de regeling geldt kennelijk alleen voor het deel van de premies die de belastingplichtige kon aftrekken. Dus een belastingplichtige die vergeet zijn premies af te trekken heeft hier niets aan. Tenzij hij eerst zijn premie-aftrek corrigeert.  In beide situaties moeten  belastingplichtigen bijtijds   attent gemaakt worden op deze mogelijkheden. 

Auteur: Paul Lavrijssen, adviseur Aegon Adfis

Bron: Wijziging verzamelbesluit lijfrente 13 juni 2012

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 30 juni 2015