Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws De BIK wordt vervangen door een lagere Awf-premie

De BIK wordt vervangen door een lagere Awf-premie

28 juni 2021

Op 28 mei 2021 stuurde staatssecretaris Vijlbrief van Financiën een brief naar de Eerste en Tweede Kamer over het afschaffen van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). In plaats daarvan wordt op 1 augustus 2021 de premie verlaagd voor het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf).

Wat is de BIK?

Het kabinet wilde bedrijven stimuleren om investeringen te doen. Dat zou goed zijn voor het herstel van de economie.

Het kabinet kwam daarvoor met een nieuwe investeringskorting, de BIK. Met deze tijdelijke regeling konden bedrijven investeren in bijvoorbeeld nieuwe machines. De kosten konden zij verrekenen met de loonheffing.

Waarom komt de BIK er niet?

Het kabinet toetste de BIK bij de Europese Commissie. Uit informeel overleg met de Commissie kwam dat zij, na de gehele BIK bekeken te hebben geen garantie konden geven dat de BIK geoorloofde staatssteun is.

Het kabinet concludeerde daaruit dat een positief oordeel van de Commissie over de BIK onzeker is en een uiteindelijk oordeel van de Europese rechter jaren duurt. Die onzekerheid vindt het kabinet ongewenst. Ondernemers zijn daarmee niet geholpen. Daarom kiest het kabinet ervoor de BIK in te trekken. Het BIK-budget krijgt een alternatieve aanwending met hetzelfde beleidsdoel.

Wat gaat de BIK vervangen?

Voor die alternatieve aanwending van het BIK-budget maakt het kabinet gebruik van het bestaande instrumentarium. Het kabinet stelt een tijdelijke verlaging van de AWf-premie voor. Hiermee blijft het kabinet zo dicht mogelijk bij het beleidsdoel van de BIK en schept het snel duidelijkheid voor het bedrijfsleven.

Deze stimulans grijpt minder direct aan op de investeringen dan de BIK. Het is wel een maatregel die het dichtst staat bij het doel dat het kabinet voor ogen heeft, snel uit te voeren is en net als de BIK op de werkgeverslasten aangrijpt.

Wat wordt de nieuwe Awf-premie?

De Awf-premie voor 2021 wordt vanaf 1 augustus 2021 met 2,36 procentpunt verlaagd. Voor vaste arbeidscontracten van 2,70% naar 0,34% en voor flexibele arbeidscontracten van 7,70% naar 5,34%. Dit wordt geregeld met een ministeriële regeling.

Commentaar

Van verschillende kanten was al gewaarschuwd dat de BIK door de Europese Commissie als ongeoorloofde staatssteun zou worden gezien. Van het alternatief profiteren alle werkgevers in Nederland.

Voor kleine werkgevers is dit een mooie opmaat naar de verlaging op 1 januari 2022 van de premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof).

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 28 juni 2021

Auteur: Leo van Leeuwen, Expert sociale zekerheid en inkomensverzekeringen

Bronnen:

  • Brief staatssecretaris Vijlbrief van 28 mei 2021 over afschaffing BIK
  • Ministeriële regeling van 25 juni 2021 over verlaging Awf-premie met ingang van augustus 2021