Overslaan en naar de inhoud gaan
Weten wat Aegon met uw informatie doet? Bekijk ons nieuwe Privacy Statement.
Ok

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

De toekomst van het ondernemerspensioen

17 december 2015

De Werkgroep Ondernemerspensioen publiceerde op 16 december haar rapport over het pensioen van de ondernemer. De Werkgroep pleit ervoor om de oudedagsvoorziening van de ondernemer en de financiering van zijn onderneming niet langer binnen één regeling op te nemen. 

Aanleiding 

De ondernemer, in het bijzonder de directeur-grootaandeelhouder (DGA), kan zijn pensioen opbouwen binnen zijn eigen onderneming. Daarvoor gelden strikte wettelijke rekenregels. Die rekenregels pakken nu nadelig uit. De ondernemer moet op zijn fiscale balans een veel lagere waarde hanteren dan de werkelijke commerciële waarde. Dit leidt tot minder mogelijkheden voor de ondernemer om bijvoorbeeld dividend uit te keren. Ook bij echtscheiding leidt het pensioen in de eigen onderneming tot problemen. 

Daarom wil Staatssecretaris Wiebes het pensioen in eigen beheer wijzigen. Naar alle waarschijnlijkheid zal het worden omgevormd tot het zogenoemde oudedagssparen. De Werkgroep is van mening dat de oplossingen niet beperkt moeten blijven tot het pensioen van de DGA. De Werkgroep vindt dat ook gekeken moet worden naar het pensioen van de zelfstandige ondernemer.

Aanbevelingen 

Het oudedagssparen, zoals waarschijnlijk wordt voorgesteld door de staatssecretaris, lijkt in eerste instantie een begaanbaar pad. Maar het zal nauwelijks leiden tot een werkelijke oudedagsvoorziening voor de ondernemer, stelt de Werkgroep Ondernemerspensioen in zijn rapport. De kans is groot dat er uiteindelijk onvoldoende vermogen zal zijn voor een adequate oudedagsvoorziening omdat de gelden ook mogen worden gebruikt in de onderneming. Er moet meer aandacht voor komen voor dit risico. En er moet een einde komen aan de spagaat van een oudedagsvoorziening en de financiering van de onderneming binnen één regeling. 

De Werkgroep pleit voor een pensioenplicht voor iedereen. Naast de DGA en de IB-ondernemer zijn er steeds meer mensen actief in het arbeidsproces zonder dat zij een dienstbetrekking hebben. Hierdoor vallen ongeveer 1,4 miljoen mensen niet onder een pensioenregeling. De omvang van deze groep zal naar alle waarschijnlijkheid toe gaan nemen. Het is twijfelachtig of deze mensen ook iets gaan regelen. Daarom moet volgens de Werkgroep een pensioenplicht voor alle werkenden onderzocht worden, bijvoorbeeld tot de inkomensgrens sociale verzekeringen. Hierbij moet ook pensioensparen bij een bancaire instelling aan de orde komen.

Een andere mogelijkheid die nader onderzoek verdient is om zowel de DGA als de IB-ondernemer onder de werking van de Pensioenwet te brengen. Daardoor kunnen zij ook gebruik maken van de PPI. Desgewenst kan het pensioenvermogen van de ondernemer worden aangewend als venture kapitaal of zelfs voor belegging in de eigen onderneming.

Verder verdient het nabestaandenpensioen meer aandacht, aangezien in de Nederlandse samenleving nog veel partners financieel van elkaar afhankelijk zijn, aldus de werkgroep. 

De werkgroep interviewde voor het rapport 25 pensioenadviseurs. Ook enquêteerde de werkgroep directeur-grootaandeelhouders. 

Commentaar

De Werkgroep Ondernemerspensioen bestaat uit onderzoekers van Tilburg University en Maastricht University en medewerkers uit de verzekerings- en belastingadviespraktijk. De werkgroep publiceerde op 16 december (na een interim-rapport in 2014) het rapport: “De toekomst van het pensioen van de ondernemer”. Staatssecretaris Wiebes beloofde voor de Kerst met een brief aan de Tweede Kamer te komen.Wilt u meer weten over dit rapport of het pensioen van de DGA? Onze adviseur, Paul Lavrijssen, kan u hierover meer vertellen. Neem contacy op via plavrijssen@aegon.nl of telefoonnummer: 06 11 33 20 51. Hij is lid van de Werkgroep Ondernemerspensioen en specialist in DGA-pensioen.

Het volledige rapport vindt u hierna. 

 

Auteur: Vera Hek, adviseur van Aegon Adfis

Bron: Rapport: De toekomst van het pensioen van de ondernemer

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 16 december 2015