Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Deeltijdpensioen verlaagt WW niet

Deeltijdpensioen verlaagt WW niet

10 april 2017

Het UWV mag de WW-uitkering niet korten met deeltijdpensioen als dit pensioen staat tegenover het arbeidsurenverlies. Dit bevestigt rechtbank Noord-Holland.

Arbeidsurenverlies en deeltijdpensioen en WW

X heeft een fulltime dienstverband. Op 30 november 2014 ontbindt de werkgever de arbeidsovereenkomst per 1 februari 2015. Op verzoek van X verleent de werkgever hem met ingang van 1 januari 2015 deeltijdontslag van 10%. Dit is een arbeidsvermindering van vier uur per week. X krijgt vanaf 1 januari 2015 hiervoor een ABP-keuzepensioen (hierna: prepensioen) van 10%. Met ingang van 2 februari vraagt X een WW-uitkering aan.

Het UWV besluit dat de prepensioenuitkering afgetrokken zal worden van de WW-uitkering. X gaat tegen dit besluit in beroep.

Inkomen komt in mindering op WW-uitkering

Volgens artikel 34 WW komt inkomen geheel in mindering op de WW-uitkering. Het Algemeen inkomensbesluit sociale zekerheidswetten (AIB) beschrijft wat onder inkomen moet worden verstaan en geeft een aantal uitzonderingen daarop. Volgens het AIB is een (pre)pensioenuitkering uitgezonderd “voor zover die uitkering door de uitkeringsgerechtigde voor het intreden van de werkloosheid werd ontvangen en die betrekking heeft op een eerder verlies van arbeidsuren.”

Volgens het UWV is deze uitzondering niet van toepassing omdat het arbeidsurenverlies van X minder dan vijf uur is. Volgens de WW is namelijk pas sprake van werkeloosheid als een werknemer in een kalenderweek ten minste vijf arbeidsuren verliest.

Rechtbank Noord-Holland

De rechtbank is het niet eens met de redenering van het UWV. Voor de betreffende uitzondering gaat het om de feitelijke vaststelling of er een arbeidsurenverlies is met betrekking tot het (deeltijd)pensioen en of daarvoor pensioen is verkregen. En daarvan is sprake.

Volgens de rechtbank blijkt dit ook uit de Nota’s van toelichting. Daarin staat onder meer: “Het gaat om de situatie waarin een werknemer tijdens zijn dienstbetrekking besluit een gedeelte van zijn werktijd in te ruilen voor een prepensioen. Als deze werknemer vervolgens werkloos wordt en voor de resterende uren WW-uitkering aanvraagt, zou zonder deze bepaling het prepensioen in mindering moeten worden gebracht op de WW-uitkering.” En: “Een deeltijdpensioen wordt niet gekort op de WW-uitkering die samenhangt met dezelfde (resterende) dienstbetrekking waaruit de werknemer vervolgens (volledig) werkloos wordt.”

De rechtbank vernietigt het besluit van het UWV. Volgens de rechtbank brengt het UWV ten onrechte het deeltijd-prepensioen in mindering op de WW-uitkering.

Commentaar

Het voelt onrechtvaardig dat een pensioen de WW-uitkering verlaagt. Over korting van pensioen op de WW wordt daarom regelmatig geprocedeerd. Vaak krijgt de WW-gerechtigde geen gelijk.

Bijvoorbeeld omdat het aantal arbeidsuren niet is verminderd toen de (pre)pensioenuitkering inging of men dat niet voldoende kan aantonen, zoals in de situatie in ons nieuwsbericht van augustus 2016.

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis
Bron: Rechtbank Noord-Holland, 22 maart 2017

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 7 april 2017