Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

Derde variant bij afschaffen eigen beheer

29 september 2015

In ons bericht van 2 juli 2015 gingen wij in op de oplossingsrichtingen voor pensioen in eigen beheer die staatssecretaris Wiebes  aan de Tweede Kamer zond. Kennelijk wil Wiebes erg graag af van eigen beheer. Want tijdens het overleg met de Vaste Kamercommissie Financiën introduceerde hij een derde variant.  

Afkoop pensioen

In de brief van 1 juli 2015 stelde Wiebes voor om pensioen in eigen beheer te vervangen door een Oudedagsbestemmingsreserve (OBR) of Oudedagssparen in eigen beheer  (OSE). Beide oplossingen zijn qua wet- en regelgeving complex. Daarnaast lijkt het erop dat introductie van één van die oplossingen een langdurig overgangsrecht vergt. Immers DGA’s met een pensioen in eigen beheer zouden de keuze krijgen om of de opgebouwde pensioenvoorziening om te zetten in de nieuwe faciliteit van oudedagssparen in de BV of deze voorziening aan te houden.

In het overleg van 24 september 2015 met de Vaste Kamercommissie Financiën introduceerde Wiebes een derde variant. In deze variant wordt pensioen in eigen beheer afgeschaft zonder dat daarvoor een nieuwe fiscaal aantrekkelijke mogelijkheid voor oudedagssparen in de BV komt. Het voordeel hiervan is, aldus Wiebes, dat DGA’s die het geld in de BV laten zitten hierover vrijelijk kunnen beschikken. Daarnaast blijft het mogelijk om buiten de BV te sparen voor de oudedag. Dit is fiscaal aantrekkelijk in de vorm van een pensioenverzekering of een lijfrente bij een bank of verzekeraar. 

Om deze variant uit te voeren en wellicht langdurig overgangsrecht te voorkomen wil Wiebes de afkoop van pensioen in eigen beheer aantrekkelijk maken voor  DGA’s. De afkoopwaarde van pensioen in eigen beheer is in deze variant gelijk aan de fiscale waarde van de pensioenvoorziening. De DGA hoeft maar over 80% van de afkoopwaarde belasting te betalen. Het lijkt erop dat hij geen revisierente hoeft te betalen over de afkoopwaarde. 

Wiebes komt voor de kerst met een concreter voorstel naar de Kamer. Bedoeling is dat in het Belastingplan 2017 de wetswijziging wordt opgenomen zodat vanaf 1-1-2017 de omzetting van pensioen in eigen beheer kan plaatsvinden. 

Commentaar

Deze variant van Wiebes is verrassend. Inmiddels is hij en zijn voorganger Weekers al bijna drie jaar bezig met dit dossier. In brieven, kamerbehandelingen en hoorzittingen over dit onderwerp is deze variant niet eerder genoemd. De variant voldoet ook niet aan de uitgangspunten die Wiebes eerder in zijn brieven formuleerde.

Verder roept dit voorstel nogal wat vragen op. Wat betekent de afkoop voor de oudedagsvoorziening van de DGA? Mogen DGA’s die hun pensioen hebben verzekerd ook gebruik maken van deze fiscaal voordelige afkoop? Of moet voor 1 januari 2017 eerst overdracht naar de BV plaatsvinden? Hoe zit het met de positie van de partner? 

Stel de fiscale waarde van een pensioenvoorziening is € 500.000. Dan moet de DGA meer dan € 200.000 belasting betalen over de afkoopwaarde. Heeft de DGA of zijn BV wel voldoende liquide middelen om de eenmalige heffing over de afkoopwaarde te voldoen?

Ondanks de aantrekkelijke voorwaarden bij afkoop zal waarschijnlijk toch een aantal DGA’s hier niet voor kiezen. In dat geval blijven we toch zitten met langdurig overgangsrecht. Want wij gaan ervan uit dat de regering DGA’s niet kan dwingen toe afkoop. 

Het oplossen van de knelpunten eigen beheer lijkt steeds meer op symptoombestrijding. Hadden we de afgelopen drie jaren niet beter kunnen benutten om het pensioen van de DGA en dat van de zelfstandige ondernemer structureel aan te passen? De Werkgroep Ondernemerspensioen heeft hiertoe een aanzet gedaan en komt dit najaar met haar aanbevelingen.   

 

Auteur: Paul Lavrijssen, Adviseur

Bron: Financieel Dagblad, 25 september 2015

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 29 september 2015