Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Doet de DGA er goed aan zijn verzekerde pensioenkapitaal nog in 2016 over te dragen aan zijn BV?

14 oktober 2016

Doet een DGA er goed aan om zijn verzekerde pensioenkapitaal nog vóór 2017 over te dragen aan zijn BV? Wij horen deze vraag op dit moment erg vaak. Het antwoord hierop is afhankelijk van veel aspecten. In dit nieuwsbericht benoemen we een aantal van deze aspecten. In latere berichten diepen we deze aspecten verder uit.

Aanleiding

In het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (zie paragraaf 2.4 van onze Prinsjesdagspecial) stelt staatssecretaris Wiebes voor om pensioen in eigen beheer af te schaffen. Vanaf 1 januari 2017 mogen DGA’ s niet verder pensioen in eigen beheer opbouwen. Ook kunnen zij na 2016 verzekerd pensioenkapitaal niet meer fiscaal geruisloos naar hun BV overdragen. Als ze dat wel doen, beschouwt de Belastingdienst dit als afkoop en zijn ze over de waarde progressief inkomstenbelasting en 20% revisierente verschuldigd. Vandaar dat DGA’ s en hun adviseurs overwegen om het verzekerde pensioenkapitaal nog in 2016 over te dragen aan hun BV. Maar is overdracht van de pensioenverzekering in 2016 de beste oplossing voor de DGA? Dat hangt af van verschillende factoren. En is dus per situatie verschillend.

Wij zetten hierna een aantal aspecten die daarbij een rol spelen op een rij. Omdat deze aspecten vaak complex zijn lichten we deze in latere berichten verder toe.

Fiscaal

Een argument om de overdracht te laten plaatsvinden in 2016 is dat het vóór 2017 nog fiscaal mogelijk is en vanaf 1 januari 2017 fiscaal bestraft wordt. Of dat inderdaad het geval is, hangt ervan af of het wetsvoorstel (ongewijzigd) wordt aangenomen.

Wanneer de DGA verwacht dat hij met de overdracht van het pensioenkapitaal de (belasting)korting krijgt wanneer hij besluit tot afkoop komt hij bedrogen uit. De belastingkorting geldt niet voor het in 2016 overgedragen het verzekerde pensioenkapitaal aan de eigen BV.

De waardeoverdracht vanuit een volledig- of bepaald verzekerd pensioen leidt bij de BV waarschijnlijk tot heffing van extra vennootschapsbelasting.

Financieel

De overdracht van het verzekeringskapitaal aan een BV kan vanuit het oogpunt van rendement onvoordelig zijn. De DGA kan wellicht geen aanspraken meer maken op de afgesproken garantiekapitalen en/of winstgaranties. En dan is het maar de vraag of hij in eigen beheer meer rendement maakt dan het garantierendement.

Door de overdracht van het pensioenkapitaal verliest de DGA zekerheid ten aanzien van zijn ouderdoms- en nabestaandenpensioen. Daarbij komt dat, wanneer de DGA na de overdracht zijn pensioen afkoopt of omzet in een oudedagsvoorziening, zijn voorzieningen bij oudedag en overlijden verminderen.

Wat wil de DGA (en zijn partner)?

Door de overdracht van het verzekeringskapitaal wordt de DGA voor zijn ouderdoms- en nabestaandenpensioen weer volledig afhankelijk van de BV. Past dat bij de risicobereidheid van de DGA? Is die risicobereidheid groter geworden sinds hij de pensioenverzekering sloot? Zo niet, dan is overdracht naar eigen beheer misschien niet de beste oplossing voor de DGA.

Wanneer het de bedoeling is dat het pensioenkapitaal na overdracht naar eigen beheer wordt afgekocht, moet men zich afvragen of de DGA inderdaad liever een bedrag in contanten ontvangt dan een oudedags- en nabestaandenvoorziening.

Een ander aspect is wat de partner van de DGA wil. Wat vindt de partner van de DGA van de waardeoverdracht van het verzekerde pensioenkapitaal?

Situatie van de BV

Door overdracht van het pensioenkapitaal verbetert de liquiditeit van de BV maar neemt het risico van de DGA met betrekking tot zijn oudedags- en nabestaandenvoorziening toe.

Uit het oogpunt van rendement kan het voordelig zijn om bij pensionering van de DGA in plaats van een pensioen aan te kopen bij een verzekeraar de uitkering door de BV te laten doen.

Zorgplicht

De adviseur moet bij het advies aan de DGA over de overdracht van het verzekerde pensioenkapitaal naar de BV ten minste rekening houden met de algemene zorgplicht. Om het risico van aansprakelijkheid te verminderen verdient het aanbeveling dat hij bij zijn advies de richtlijnen van de AFM over het pensioenadvies volgt. Dat betekent dat hij voor een goed advies de hiervoor genoemde aspecten tegen het licht moet houden.

Commentaar

Doet een DGA er goed aan om zijn verzekerde pensioenkapitaal nog vóór 2017 over te dragen aan zijn BV? Dat verschilt per situatie. Als het enige argument is dat overdracht naar eigen beheer alleen nog in 2016 mogelijk is, dan is het twijfelachtig of dit het beste advies is. Een eventuele aansprakelijkheidstelling van de adviseur is dan niet ondenkbaar.

Overdracht van verzekerd pensioenkapitaal aan de eigen BV is complex. In dit bericht benoemen we een aantal aspecten die een rol kunnen spelen bij deze afweging. In latere berichten zullen we deze aspecten verder uitdiepen. Een gedegen pensioenadvies aan de DGA is naar onze menig noodzakelijk. Al was het alleen maar om later aansprakelijkheidsclaims te voorkomen.

Auteur: Paul Lavrijssen, adviseur Aegon Adfis

Bron: Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 14 oktober 2016