Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Door een ander betaalde hypotheekrente toch aftrekbaar

3 september 2015

Twee broers woonden samen. De ene broer betaalde de gehele verschuldigde hypotheekrente. Kan de andere broer de helft van de hypotheekrente aftrekken? Volgens de rechtbank wel.

De kwestie 

A en zijn broer (B) zijn beide onverdeeld eigenaar van een woning. Voor de aankoop van deze woning gingen de broers samen een hypothecaire lening aan. Zowel de broers als de partner en de kinderen van B wonen in de woning. B betaalt de volledige hypotheekrente. A betaalt aan B een vergoeding voor huishoudelijke uitgaven.

A geeft in zijn aangifte inkomstenbelasting de helft van het eigen woningforfait aan en de helft van de verschuldigde hypotheekrente. De inspecteur accepteert de aftrek van de hypotheekrente niet en stelt in verband daarmee het eigen woningforfait op nul. A maakt bezwaar tegen de opgelegde (naheffings)aanslag. 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 

De rechtbank gaat in op de vraag of A recht heeft op aftrek van (de helft van) de door zijn broer B betaalde hypotheekrente?  De woning is voor A en B aan te merken als eigen woning. A en B komen niet in aanmerking voor fiscaal partnerschap. Dit betekent dat artikel 3.121 van de Wet IB 2001 van toepassing is:

“De aftrekbare kosten met betrekking tot een woning die voor twee of meer belastingplichtigen die geen partner van elkaar zijn samen een eigen woning is, worden voor elk van hen bepaald door de schulden die zij zijn aangegaan ter verwerving van de woning en door de periodieke betalingen voorzover die op hen drukken.” 

Vastgesteld moet worden of de kosten van de hypotheekrente op A drukken. Daarvan is volgens de rechtbank sprake als:

  • de kosten betrekking hebben op gemeenschappelijke eigendom van een eigen woning;
  • de kosten voortvloeien uit een gemeenschappelijke schuld (draagplicht);
  • de mede-eigenaar overeenkomstig zijn intentie (mede) voor rekening van de andere mede-eigenaren heeft betaald;

 

De rechtbank is van mening dat A en B aan deze voorwaarden hebben voldaan. Te meer omdat zij zijn overeengekomen dat A de gehele rente zou betalen en B in zijn bijdrage in de kosten van de huishouding ook zijn aandeel in de rente zou vergoeden. 

 Commentaar 

Ondanks dat A de rente niet zelf betaalde kan hij deze toch aftrekken. Uiteraard betekent dit dat de B ook slechts de helft van de rente kan aftrekken. Volgens de rechtbank hoefde A niet meer aannemelijk te maken dat hij zijn aandeel van de rente door verrekening heeft betaald. Volgens de rechtbank is het voldoende dat de broers afspraken gemaakt hebben over de wijze van voldoening van de gehele renteschuld en dat in dat kader de broer van belanghebbende de rente (mede) voor rekening van belanghebbende heeft voldaan.

 

Auteur: Paul Lavrijssen, Adviseur Aegon Adfis
Bron: Rechtbank Zeeland -West-Brabant 14 juli 2015

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 2 september 2015