Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Dubbele vrijstelling bij uitkering KEW

Dubbele vrijstelling bij uitkering KEW

17 februari 2016

Voor kapitaalverzekeringen geldt onder voorwaarden een uitkeringsvrijstelling voor de inkomstenbelasting. De vrijstelling geldt per persoon. Fiscale partners kunnen de uitkering ook verdelen zodat beiden de uitkeringsvrijstelling kunnen toepassen. 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 15 februari 2016 . De actuele vrijstellingen en voorwaarden vindt u hier.

Uitkeringsvrijstelling KEW 

Voor op 1 januari 2013 bestaande kapitaalverzekeringen eigen woning (KEW), spaarregelingen eigen woning (SEW) en beleggingsrechten eigen woning (BEW) geldt een uitkeringsvrijstelling. Door die vrijstelling wordt een rentebestanddeel in de kapitaalsuitkering niet belast met inkomstenbelasting. Om in aanmerking te komen voor de uitkeringsvrijstelling moet de verzekering aan een aantal voorwaarden voldoen. De vrijstelling is per belastingplichtige in 2016 bij een premieduur van tenminste 20 jaar € 162.000. Bij een premieduur van tenminste 15 jaar is de vrijstelling € 36.800. De uitkeringsvrijstelling wordt jaarlijks geïndexeerd. 

Vanaf 1 januari 2016 regelt de Wet IB 2001 (artikel 10bis11a), dat fiscale partners kunnen verzoeken de kapitaalsuitkering KEW toe te rekenen aan beide partners; ook  wanneer volgens  de polis maar één van de partners begunstigde is. Hierdoor kan iedere partner voor zijn deel van de uitkering zijn vrijstelling benutten. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • de belastingplichtige moet in het kalenderjaar waarin de KEW tot uitkering komt een partner hebben;
  • De belastingplichtige en zijn partner verzoeken de Belastinginspecteur gezamenlijk om aan iedere van hen de helft van de uitkering toe te rekenen. Iedere partner kan dan voor zijn deel van de uitkering zijn life-time-vrijstelling benutten;
  • Op het verzoek kunnen zij niet teruggekomen;
  • De KEW voldoet aan de voorwaarden die de Wet IB stelt aan de vrijstelling.

 

De staatssecretaris staat deze toedeling nu ook toe als de uitkering KEW plaatsvond vóór 2016. De fiscale partners moeten hierom verzoeken in hun aangifte IB. Als de aanslag over het jaar waarin de uitkering heeft plaatsgevonden onherroepelijk vaststaat kunnen de fiscale partners verzoeken om ambtshalve vermindering. Dit kan alleen maar als er minder dan vijf jaren zijn verlopen na het einde van het kalenderjaar waarop de belastingaanslag betrekking heeft. 

Het bovenstaande geldt ook voor de SEW en BEW.

Vrijstelling kapitaalverzekering Box 3 

Voor op 1 januari 2001 bestaande kapitaalverzekeringen geldt in box 3 onder voorwaarden een vrijstelling. Deze vrijstelling bedraagt per belastingplichtige maximaal € 123.428. Ook voor deze kapitaalverzekeringen geldt vanaf 1 januari 2016 wettelijk, dat de waarde op verzoek kan worden toegerekend aan beide fiscale partners. De staatssecretaris staat toe dat fiscale partners deze toedeling ook al vóór 1 januari 2016 toepassen. 

Commentaar 

De wettelijk regeling om kapitaalsuitkeringen toe te delen aan beide fiscale partners - ongeacht de begunstiging van de polis - kan voordelig zijn voor fiscale partners als de uitkering boven de kapitaalsvrijstelling uitkomt. De regeling geldt sinds 1 januari 2016. De toedeling geldt ook voor kapitaalverzekeringen die in box 3 vallen en waarop de vrijstelling van toepassing is. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de vrijstellingen blijven ongewijzigd. 

De staatsecretaris staat nu ook toe dat deze regeling geldt voor kapitaalsuitkeringen die plaatsvonden vóór 1 januari 2016. Daarvoor publiceerde hij op 4 februari het wijzigingsbesluit.

 

Auteur: Paul Lavrijssen, adviseur Aegon Adfis

Bron:  Wijzigingsbesluit dubbele begunstiging, 4 februari 2016; BLKB 2016 33M

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 15 februari 2016 . De actuele vrijstellingen en voorwaarden vindt u hier.