Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Eerste Kamer akkoord met Belastingplan 2017; wetsvoorstel PEB aangehouden

23 december 2016

Op 20 december nam de Eerste Kamer het Belastingplan 2017 aan. Op verzoek van staatssecretaris Wiebes stelde de Senaat de stemming over het Wetsvoorstel wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen uit. 

Belastingplan 2017

Op 20 december 2016 nam de Eerste Kamer het Belastingplan 2017 aan. Naast aanpassing van de belastingtarieven en –schijven en heffingskortingen (zie voor een uitgebreid overzicht ons nieuwsbericht van 21 december 2016) zijn de belangrijkste onderdelen: het uitbreiden van toegestane aanbieders van fiscaal gefaciliteerde lijfrenteproducten met beleggingsondernemingen en de verruiming van de schenkingsvrijstelling in verband met de eigen woning. In onze speciale nieuwsbrief over Prinsjesdag leest u meer over Belastingplan 2017. In die nieuwsbrief kunt u ook een uitgebreide uitleg vinden van de herziening van de vermogensrendementsheffing in box 3 die op 1 januari 2017 ingaat.

Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer

Eén dag voor de geplande stemming vroeg staatssecretaris Wiebes de Eerste Kamer om de stemming over het Wetsvoorstel wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen uit te stellen. Reden voor dit uitstel is de mogelijkheid die het wetsvoorstel biedt om indexatie van pensioen direct ten laste van de fiscale winst te brengen. Meer informatie hierover kunt u in ons nieuwsbericht van 20 december vinden. De stemming kan hierdoor niet meer vóór 1 januari 2017 – de beoogde  ingangsdatum van dit wetsvoorstel -  plaatsvinden.

Commentaar

Uitstel van het wetsvoorstel betekent ook uitstel voor de overige fiscale pensioenmaatregelen. Zoals het vervallen van de doorwerkeis bij uitstel van pensioen en het vervallen van de 100%-grens. Dat is vooral voor werkgevers, deelnemers en pensioenuitvoerders erg lastig. Een eventuele novelle voorziet in terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 van de pensioenmaatregelen.

Auteur: Erik Schouten, adviseur internationaal pensioen Aegon Adfis

Bron: website Eerste Kamer

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 21 december 2016.