Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Eerste Kamer stemt in met Wet verbeterde premieregeling

15 juni 2016

De Eerste Kamer stemde op 14 juni in met het Wetsvoorstel verbeterde premieregeling. De brief van Klijnsma aan de Kamer van 10 juni jl. speelde hierbij een belangrijke rol. In deze brief nam zij een aantal knelpunten weg. 

Uitslag stemming 

Voor het wetsvoorstel stemden: SGP, CU, VVD, PvdA, GL, D66 en PVV

Tegen stemden: PvdD, CDA, 50+, OSF en SP

Tevens stemde de Eerste Kamer over de Motie Van Rooyen/Oomen. De Senaat nam deze motie in afgezwakte vorm aan. De motie vraagt nu het volgende: “verzoekt de regering te onderzoeken op welke manier ook alle pensioenfondsen hun deelnemers een variabele uitkering kunnen bieden in het geval van vrijwillige pensioenregelingen waarbij het ontbreken van een werkgeversbijdrage niet belemmerend werkt, en dit onderzoek tijdig af te ronden met de intentie de benodigde wijzigingen mee te kunnen nemen in de reeds aangekondigde veegwet”

De ingangsdatum van de wet is niet gewijzigd. Dat houdt in dat deelnemers aan een kapitaal- of premieregeling met ingang van 1 augustus 2016 mogen kiezen of ze een vaste zekere pensioenuitkering of een variabele pensioenuitkering willen.

Commentaar

Klijnsma moet op grond van de aangenomen motie onderzoek doen naar variabele uitkeringen voor deelnemers met een vrijwillige pensioenregeling. Deze groep kan geen variabele uitkering aankopen bij hun pensioenfonds als de werkgever niet minimaal 10% van de premie bijdraagt. De Senaat vindt dit onwenselijk, omdat het deelnemers in de praktijk dwingt naar een verzekeraar te gaan voor een variabele pensioenuitkering. Omdat het voorstel raakt aan de taakafbakening vindt Klijnsma dat eerst onderzoek naar de taakafbakening nodig is. Dit onderzoek gaat zo snel mogelijk van start.

Overigens is het opvallend dat CDA-senator Oomen in de taakafbakening tussen verzekeraars en pensioenfondsen een “bijna gedwongen winkelnering” bij verzekeraars ziet. De taakafbakening dient er nu juist voor om het concurrentievoordeel en  de gedwongen winkelnering bij pensioenfondsen uit hoofde van de verplichte deelneming te beperken tot het niveau dat op basis van de gewenste solidariteit acceptabel is.

Nu de wet is aangenomen en een aantal knelpunten is weggehaald kunnen uitvoerders aan de gang. Het is nog even wachten op welke wijze zij invulling geven aan het kader dat in de Wet verbeterde premieregeling is opgenomen voor variabele pensioenuitkeringen. En wanneer de producten beschikbaar zijn. 

Als u meer wil weten over de inhoud van deze wet verwijzen wij u naar onze eerdere nieuwsberichten: van 11 maart 2016, van 9 mei 2016 en van 13 juni 2016. Wij bieden ook een training aan waarin we verder ingaan op de inhoud van deze complexe wetgeving en de gevolgen hiervan voor deelnemers, werkgevers, uitvoerders en adviseurs.

Lees meer over de training: Variabele pensioenuitkeringen, dé oplossing? 

 

Auteur: Paul Lavrijssen, adviseur Aegon Adfis

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 15 juni 2016