Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Eigenbeheerlichaam tot 1 april 2017 toegelaten aanbieder

11 november 2016

Op 10 november stuurde staatssecretaris Wiebes een nota van wijziging naar de Tweede Kamer op het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer. De wijziging van het wetsvoorstel geeft directeuren-grootaandeelhouder (DGA) extra tijd om hun pensioen in eigen beheer (PEB) aan de nieuwe wetgeving aan te passen.

Eigen BV geen toegelaten aanbieder meer

Volgens het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer is vanaf 1 januari 2017 de BV van de DGA niet langer een toegelaten aanbieder voor een fiscaal gefaciliteerd pensioen. Het overgangsrecht bepaalt dat die BV’s nog wel kunnen optreden als verzekeraar van pensioenaanspraken die op 31 december 2016 in eigen beheer worden gehouden. Het is na die datum niet meer mogelijk om nieuwe aanspraken – fiscaal gefaciliteerd – op te bouwen. Omdat de eigen BV niet langer een toegelaten aanbieder is, kan overdracht van verzekerde aanspraken naar eigen beheer vanaf 1 januari 2017 niet meer plaatsvinden. Meer hierover leest u onder meer in onze nieuwsberichten van 5 juli 2016: Pensioen in eigen beheer afgeschaft: DGA’s moeten zeer binnenkort beslissen over hun pensioen; 28 oktober: Wiebes beantwoordt kamervragen over uitfasering PEB) en 18 oktober: Overdracht verzekerd pensioenkapitaal in 2016: fiscaal – en financieel.

Besluit aandeelhoudersvergadering

Na 1 januari 2017 kan de DGA dus geen nieuwe aanspraken meer opbouwen in zijn BV. Dit betekent dat uiterlijk op 31 december 2016 het PEB premievrij moet zijn. Premievrijmaking van het pensioen vereist een besluit hierover in de aandeelhoudersvergadering (AVA).

Eigenbeheerlichamen tot 1 april 2017 toegelaten aanbieder

In sommige gevallen is de periode tot 1 januari 2017 te kort om het pensioen in eigen beheer aan te passen aan de nieuwe regels. Daarom komt er in het wetsvoorstel een delegatiebepaling op basis waarvan de Minister van Financiën de mogelijkheid krijgt om DGA’s een extra periode te geven waarin zij de benodigde stappen kunnen zetten om het pensioen in eigen beheer aan te passen aan de nieuwe wetgeving. In de brief bij de nota van wijziging zegde de staatssecretaris toe dat die extra periode drie maanden is, beginnend op 1 januari 2017. In die periode zijn eigen beheerlichamen nog toegelaten aanbieder van pensioen. Hiermee is het ook mogelijk om vóór 1 april 2017 een extern verzekerd deel van een PEB over te dragen naar het eigenbeheerlichaam.

Commentaar

Een goede zaak dat de staatssecretaris DGA’s meer tijd geeft. Toen Wiebes in oktober Kamervragen beantwoordde over de uitfasering van pensioen in eigen beheer leek het er niet op dat hij de termijn wilde oprekken om te voldoen aan de gewijzigde wetgeving.

Auteurs: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bron: nota van wijziging wetsvoorstel 34 555, Tweede Kamer 10 november 2016

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 11 november 2016