Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Extra shopmogelijkheid bij pensioenknip

6 november 2015

Op 27 oktober 2015 dienden de Kamerleden Lodders en Vermeij een amendement in voor uitbreiding van de shopmogelijkheid op de pensioeningangsdatum. Dit amendement geeft een extra shopmogelijkheid in pensioenknipsituaties. Op 3 november 2015 nam de Tweede Kamer dit amendement aan.

Pensioenknip 

Op 2 juli publiceerde staatssecretaris Klijnsma het besluit om de pensioenknip opnieuw in te voeren. De pensioenknip maakt het mogelijk om bij premie- en kapitaalovereenkomsten de uitkering op de ingangsdatum te splitsen (‘knippen’) in een direct ingaande tijdelijke uitkering van maximaal 2 jaar. En een daarop aansluitende levenslange uitkering. 

De pensioenknip staat open voor mensen van wie de pensioendatum ligt vóór 1 januari 2017. En alleen wanneer zij het pensioenkapitaal dat beschikbaar is gekomen op de pensioendatum nog niet hebben aangewend voor een levenslange uitkering.

Pensioenuitvoerders zijn verplicht om mee te werken aan dergelijke verzoeken als het totaal opgebouwde pensioenkapitaal tenminste € 10.000 bedraagt. 

Extra shopmogelijkheid

Voor premie- en kapitaalovereenkomsten die zijn ondergebracht bij een verzekeraar geldt op het pensioenaankoopmoment een wettelijk shoprecht (artikel 81 PW). Dat betekent dat deelnemers kunnen kiezen bij welke verzekeraar ze hun pensioen willen aankopen. 

Wanneer mensen gebruik maken van de pensioenknip, dan is het op dit moment niet mogelijk om bij het tweede aankoopmoment gebruik te maken van het zogenaamde shoprecht. Dit recht bestaat nu alleen bij het eerste aankoopmoment. Met dit amendement wordt het mogelijk om ook bij het tweede aankoopmoment gebruik te maken van het shoprecht. Dit wordt geregeld in de Pensioenwet (artikel 220a) de en Wet verplichte beroepspensioenregeling (artikel 214). 

Commentaar

De tijdelijke pensioenknip sorteert voor op de variabele pensioenuitkering. Eerder schreven wij al over het initiatiefwetsvoorstel van Kamerlid Lodders over pensioenuitkeringen in eenheden. Meer over de variabele pensioenuitkering leest u in een eerder nieuwsbericht. Dit tweede shopmoment maakt het mogelijk dat deelnemers die gebruik maken van de pensioenknip straks, als zij dat willen, variabele pensioenuitkeringen kunnen aankopen. 

Pensioenuitvoerders zijn niet verplicht variabele pensioenuitkeringen aan te bieden. Als je dus nu knipt omdat je straks wellicht gebruik wilt maken van de variabele uitkeringen en je pensioenuitvoerder biedt uiteindelijk geen variabele uitkeringen aan, kan je zonder tweede knipmoment dus niet naar een variabele uitkering. Het tweede shopmoment is een praktische oplossing voor dit probleem. 

 

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bronnen: 

  • Rijksoverheid, 2 juli 2015, regeling pensioenknip;  
  • Tweede Kamer, Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw, amendement 7 (wetsvoorstel nr. 34 227)

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 6 november 2015