Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Fiscale cijfers 2017

21 december 2016

De Belastingdienst publiceerde in de Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 de tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2017. In dit nieuwsbericht een overzicht van de belangrijkste getallen. 

Schijf  

Loon op jaarbasis

Loonbelasting/premie volksverzekeringen

Jonger dan AOW-leeftijd

AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later

1

€ 0 t/m € 19.982

36,55%

18,65%

2

€ 19.983 t/m € 33.791

40,80%

22,90%

3

€ 33.792 t/m € 67.072

40,80%

40,80%

4

€ 67.073 of meer

52,00%

52,00%

Voor werknemers met de AOW-leeft en ouder, geboren in 1945 of eerder, gelden andere tariefschijven:

Schijf

Loon op jaarbasis

Loonbelasting/premie  volksverzekeringen

AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1945 of eerder

1

€ 0 t/m € 19.982

18,65%

2

€ 19.983 t/m € 34.130

22,90%

3

€ 34.131 t/m € 67.072

40,80%

4

€ 67.073 of meer

52,00%

Het tarief in de 3e en 4e schijf bestaat volledig uit loonbelasting. Het tarief van de 1e en 2e schijf is als volgt samengesteld:

Schijf

Premiesoort

Jonger dan AOW-leeftijd

AOW-leeftijd en ouder

1

premie AOW

17,90%

--

premie Anw

0,10%

0,10%

premie Wlz

9,65%

9,65%

loonbelasting

8,90%

8,90%

totaal

36,55%

18,65%

2

premie AOW

17,90%

--

premie Anw

0,10%

0,10%

premie Wlz

9,65%

9,65%

loonbelasting

13,15%

13,15%

totaal

40,80%

22,90%

 

Heffingskortingen voor werknemers jonger dan de AOW-leeftijd

 

Een heffingskorting is een korting op de loon- en inkomstenbelasting en/of premie volksverzekeringen van een werknemer. Er zijn negen heffingskortingen. Met zeven van deze heffingskortingen – samen de zogenoemde loonheffingskorting – kan de werkgever op verzoek van de werknemer rekening houden bij het berekenen van de loonbelasting/premie volksverzekeringen.

 BedragPercentageBijzonderheden

Algemene heffingskorting

€ 2.254

--

Voor belastbaar loon tot €19.982

Afbouw algemene heffingskorting

--

4,787%

Voor belastbaar loon van €19.982 of meer, maar niet meer dan €67.068

maximaal

€ 2.254

--

Voor belastbaar loon van meer dan €67.068

Arbeidskorting

--

1,772%

Voor zover het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking €9.309 of lager is

maximaal

€ 3.223

28,317%

Voor zover het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking hoger is dan €9.309

Afbouw arbeidskorting

--

3,6% van het loon boven € 32.444

De afbouw is €3.223 als het loon meer is dan €121.972.

Werkbonus

€ 0

--

Voor zover het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking niet meer is dan €17.327

--

58,100% van het loon minus € 17.327

Voor zover het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking meer is dan €17.327, maar niet meer dan €19.252

€ 1.119

--

Voor zover het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking meer is dan €19.252, maar niet meer dan €23.104

€ 1.119 minus 10,567%

van het loon minus €  23.104

--

Voor zover het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking meer is dan €23.104, maar niet meer dan €33.694

€ 0

--

Voor zover het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking meer is dan €33.694

Jonggehandicaptenkorting

€ 722

--

-- 

Levensloopverlofkorting

€ 210

-- 

 

Per gespaard kalenderjaar tot en met 2011; alleen voor overgangsgroep

Vermindering van de arbeidskorting voor werknemers jonger dan AOW-leeftijd

Een werknemer met loon uit tegenwoordige dienstbetrekking heeft recht op de arbeidskorting. De arbeidskorting is een percentage van dat loon tot een maximumbedrag. De arbeidskorting voor lagere inkomens bedraagt in 2017 maximaal € 3.223. Daarnaast wordt de arbeidskorting voor hogere inkomens afgebouwd tot nihil. In 2017 wordt de arbeidskorting verminderd met 4% van het inkomen uit tegenwoordige dienstbetrekking als dit inkomen meer is dan € 32.444 per jaar, maar niet meer dan € 121.972. De arbeidskorting is nihil als het inkomen uit tegenwoordige dienstbetrekking hoger is dan € 121.972.

Inkomen meer dan

Inkomen niet meer dan

Algemene heffingskorting

 

€ 19.982

Max. € 2.254

€ 19.982

€ 67.068

€ 2.254 - (4,787% x (inkomen - € 19.982)

€ 67.068

--

Geen algemene heffingskorten 

Minimumloon per 1 januari 2017

Leeftijd

Minimumloon per

maand

week

dag

15 jaar

€ 465,50

€ 107, 40

€ 21,48

16 jaar

€ 535,30

€ 123,55

€ 24,71

17 jaar

€ 612,90 

€ 141,45

€ 28,29

18 jaar

€ 706,00

€ 162,90

€ 32,58

19 jaar

€ 814,60

€ 188,00

€ 37,60

20 jaar

€ 954,25

€ 220,20

€ 44,04

21 jaar

€ 1,124,90

€ 259,60

€ 51,92

22 jaar 

€ 1.318,85

€ 304,35

€ 60,87

23 jaar

€ 1.551,60

€ 358,05

€ 71,61

 

Auteur: Erik Schouten, adviseur internationaal pensioen Aegon Adfis

Bron: Nieuwsbrief Loonheffingen 2017, Belastingdienst, 19 december 2016

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 21 december 2016