Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Fout in levering garantieverklaring WGA niet altijd fataal

Fout in levering garantieverklaring WGA niet altijd fataal

19 november 2018

Het Gerechtshof Den Haag deed een boeiende uitspraak in een geschil over al dan niet eigenrisicodragen in de WGA. Het ging om de vraag of een werkgever het eigen risicodragerschap verliest wanneer de verzekeraar van de WGA-eigenrisico heeft verzuimd een garantieverklaring af te geven. 

Eigenrisicodrager voor de WGA

Een werkgever met twaalf entiteiten is al sinds jaar en dag eigenrisicodrager voor de WGA en heeft dit verzekerd bij verzekeraar X. Per 1-1-2017 wordt het eigenrisico voor werkgevers uitgebreid met flexcontracten. Daarvoor moeten verzekeraars nieuwe garantieverklaringen verstrekken. Verzekeraar X doet dat voor deze werkgever voor elf van de twaalf entiteiten. De garantieverklaring voor één entiteit vergeet de verzekeraar. De werkgever komt hier pas achter als er een beschikking ‘einde eigenrisicodragerschap WGA’ volgt.

Niet tijdig indienen garantieverklaring leidt niet tot verval eigenrisicodragerschap 

Het Gerechtshof is van mening dat in deze situatie het niet (tijdig) indienen van de garantieverklaring niet hoort te leiden tot verval van het eigenrisicodragerschap. In de visie van het Hof leidt dit tot een ongewenste situatie voor de werkgever; namelijk een dubbele verzekering. Daarnaast wordt door het eigenrisicodragerschap van deze werkgever een aantal zieke flexkrachten actief begeleid en dat is nou juist de bedoeling van de wetgever!

Commentaar

Dit is een belangwekkende uitspraak. Deze is weliswaar gericht op de specifieke situatie per 1 januari 2017 maar kan in de toekomst wellicht van waarde zijn wanneer een werkgever onbedoeld, soms door een fout van de verzekeraar, voor (een deel van) het bedrijf geen eigenrisicodrager wordt of blijft!

Een nuancering op het bovenstaande: op 2 oktober deed de rechtbank Gelderland een uitspraak in een min of meer vergelijkbare situatie. Ook hier ging het om een te laat afgegeven garantieverklaring per 1-1-2017. Dit betrof echter een bedrijf met één entiteit dus het vervallen van het eigenrisicodragerschap trof het totale bedrijf. De rechtbank oordeelde hier dat het eigenrisicodragerschap terecht beëindigd was en ook niet hersteld kon worden.

Auteur: Arend Jansen, expert inkomen en zorgverzekeringen 

Bronnen: 

Gerechtshof Den Haag, 28 augustus 2018
Rechtbank Gelderland, 2 oktober 2018

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 19 november 2018