Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Foutje in brief geeft ‘herkanser’ shopmogelijkheid

Foutje in brief geeft ‘herkanser’ shopmogelijkheid

28 januari 2019

C wilde gebruikmaken van de herkansmogelijkheid waardoor hij zijn ingegane vaste pensioen kon omzetten in een variabele pensioenuitkering. C koos voor een variabele uitkering bij een andere verzekeraar. Verzekeraar wilde niet meewerken aan de waardeoverdracht, ondanks dat Verzekeraar C had geschreven dat hij mocht kiezen voor een andere verzekeraar. Verzekeraar moet in deze situatie meewerken van het Kifid.

Kifid

Volgens de Verzekeraar had haar brief van 30 juni 2017 als doel C in algemene zin te informeren over het aanbod voor een variabel pensioen en om te polsen of hij belangstelling had voor een offerte.

C kreeg op 9 oktober 2017 het voorstel van Verzekeraar. De ‘herkansing’ voor het eenmalig omzetten van een vaste pensioenuitkering naar een variabele uitkering biedt volgens Verzekeraar geen (hernieuwde) mogelijkheid tot shoppen. Volgens Verzekeraar is het alleen toegestaan om over te stappen naar een nadere uitvoerder wanneer de uitvoerder waar het pensioen loopt geen variabel pensioen aanbiedt. Volgens Verzekeraar blijkt dit ook uit de brief die de Staatssecretaris hierover had geschreven aan de Tweede Kamer. Volgens Verzekeraar is in haar brief van 9 oktober 2017 aan C ten onrechte de passage over de mogelijkheid om te shoppen opgenomen.

De Commissie van het Kifid stelt vast dat in de brief van 9 oktober 2017 geen enkel voorbehoud is gemaakt ten aanzien van de mogelijkheid om desgewenst voor een andere uitvoerder te kiezen. Verzekeraar moet daarom meewerken aan waardeoverdracht van het pensioenkapitaal van C.

Commentaar

Voor de invoering van de Wet verbeterde premieregelingen moesten pensioengerechtigden op pensioendatum een levenslange vaste pensioenuitkering aankopen tegen een zeer lage rentestand. Zij konden geen gebruik maken van de keuzemogelijkheid om een variabele uitkering aan te kopen.

De Tweede Kamer stelde voor de mogelijkheid te bieden om de ingegane vaste uitkeringen alsnog om te zetten in een variabele uitkering. Na een overleg tussen staatssecretaris Klijnsma en het Verbond van Verzekeraars werkten verzekeraars onder voorwaarden mee aan omzetting van het al ingegane vaste pensioen in een variabele uitkering. Over de voorwaarden schreven wij in ons nieuwsbericht van 12 juli 2016 en ons bericht van 10 februari 2017. Een van de voorwaarden was dat er tussen de pensioengerechtigde en de verzekeraar overeenstemming moest bestaan over het openbreken van het reeds lopende contract. Het omzetten van het contract naar een variabele uitkering zou daarom plaatsvinden bij de huidige verzekeraar. Als de huidige verzekeraar in het eerste halfjaar van 2017 geen variabele uitkering aanbood, wilden verzekeraars medewerking verlenen aan een waardeoverdracht voor omzetting naar een variabele pensioenuitkering.

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bronnen: Uitspraak geschillencommissie Financiële Dienstverlening, 7 december 2018

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 24 januari 2019