Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Fusie BPF’en voorlopig van de baan

12 oktober 2015

De Raad van State concludeert dat het toestaan van afgescheiden vermogens bij een fusie van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen grote gevolgen heeft voor het Nederlandse pensioenstelsel. Staatssecretaris Klijnsma past het wetsvoorstel APF aan. 

Amendement Lodders/Vermeij bij wetsvoorstel APF

Op 18 juni 2015 stemde de Tweede Kamer bij de stemming over het Wetsvoorstel algemeen pensioenfonds (Wetsvoorstel APF) in met het amendement Lodders/Vermeij. Dit amendement maakt het mogelijk dat er bij een fusie van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen gescheiden vermogens worden aangehouden (ringfencing). Lees ook onze nieuwsberichten van 19 juni en van 1 september. Jetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken, zag hierin risico’s voor de juridische houdbaarheid van de verplichtstelling. Daarom vroeg zij advies aan de Raad van State (hierna: de Raad). Op 6 oktober stuurde Klijnsma het advies van de Raad en het kabinetsstandpunt aan de Eerste Kamer.

Advies Raad van State

De Raad van State concludeert dat het toestaan van ringfencing voor bedrijfstakpensioenfondsen grote gevolgen heeft voor het Nederlandse pensioenstelsel. Daarom stelt de Raad voor om deze vraag te behandelen in samenhang met de mogelijke wijzigingen van het stelsel van aanvullende pensioenen naar aanleiding van de bredere pensioendiscussie. De Raad geeft de volgende argumenten voor haar conclusie:

  • Het amendement leidt tot verstoring van het evenwicht in de concurrentieverhoudingen tussen verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen en verzekeraars. Het verbod op ringfencing probeert nu juist een evenwichtige concurrentieverhouding tussen pensioenfondsen en verzekeraars te waarborgen. 
  • Het amendement is niet zonder risico voor de houdbaarheid van de verplichtstelling in het licht van de Europese mededingingsregels. Dit omdat de huidige koppeling tussen verplichtstelling en solidariteit wordt verstoort. 
  • Het amendement is onvolledig omdat waarborgen en flankerende maatregelen ontbreken om ringfencing op een verantwoorde manier te kunnen laten plaatsvinden. 

Reactie van het kabinet

Klijnsma onderschrijft de conclusies van de Raad. Zij dient een novelle in bij de Tweede Kamer, waarmee de mogelijkheid om afgescheiden vermogens aan te houden bij een fusie van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen uit het Wetsvoorstel algemeen pensioenfonds wordt gehaald. Klijnsma verzoekt de Eerste Kamer om het alsdan gewijzigde wetsvoorstel te behandelen. 

Reactie van politieke partijen

Een meerderheid in de Tweede Kamer schaart zich achter het aangepaste wetsvoorstel zonder vermogensscheiding bij fuserende bedrijfstakpensioenfondsen. Dat blijkt uit navraag van het FD bij pensioenwoordvoerders in de Tweede Kamer. Helma Lodders (VVD), die samen met Roos Vermeij (PvdA) het amendement indiende dat fuserende bedrijfstakpensioenfondsen toestaat gescheiden vermogens aan te houden, zegt dat vertragen geen optie is. Dat laat onverlet dat ze de bezwaren die de Raad van State aanvoert tegen het amendement niet overtuigend vindt. Voor Vermeij geldt hetzelfde, maar vertraging is volgens haar 'een nog veel grotere ramp'. Ook zij zal haar fractie vragen in te stemmen met het aangepaste wetsvoorstel. Ook Steven van Weyenberg (D66) en Pieter Omtzigt (CDA) zeggen het aangepaste wetsvoorstel te zullen steunen.

Conclusie

Alle partijen in de Tweede Kamer zijn ervan overtuigd dat uitstel van invoering van de wet APF geen goede zaak is. Wanneer de novelle snel wordt ingediend bij de Tweede Kamer zal er waarschijnlijk snel over gestemd kunnen worden en kan de Eerste Kamer verder met de behandeling van het aangepaste wetsvoorstel. En hopelijk kan de behandeling tijdig plaatsvinden waardoor de ingangsdatum van 1 januari 2016 gehaald kan worden. Dat is nodig want diverse pensioenfondsen overwegen – al dan niet onder druk van besturen en toezichthouder – om zichzelf op te heffen en per 1 januari 2016 toe treden tot een APF. Het is de vraag of zij dit kunnen uitstellen. 

 

Auteur: Erik Schouten, adviseur Aegon Adfis

Bronnen: 

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 8 oktober 2015