Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Fusie voor bedrijfstakpensioenfondsen straks mogelijk

10 juli 2017

Het kabinet wil het voor verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen makkelijker maken om te fuseren. De ministerraad stemde ermee in het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden.

Gescheiden vermogen wordt tijdelijk mogelijk voor fuserende pensioenfondsen

Pensioenfondsen mogen geen gescheiden vermogens aanhouden. Dat maakt het fuseren van verplichtgestelde pensioenfondsen bijna onmogelijk. Om het makkelijker te maken om te fuseren krijgen deze pensioenfondsen de ruimte om hun pensioenvermogen na een fusie tijdelijk gescheiden te houden. Dat mag nu nog niet. De ministerraad stemde daarmee in op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bedrijfstakpensioenfondsen zijn op zoek naar schaalvergroting om hun uitvoeringkosten omlaag te brengen. Dat levert een beter pensioenresultaat op voor de deelnemers. Nu is fuseren voor bedrijfstakpensioenfondsen waar werknemers verplicht bij zijn aangesloten niet toegestaan als de dekkingsgraden van de fondsen ten tijde van de fusie te veel verschillen. Het kabinet wil deze hobbel wegnemen. Verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfonden die willen fuseren krijgen daarom de mogelijkheid om alvast te fuseren met tijdelijk financieel afgescheiden vermogens. In deze periode kunnen ze  geleidelijk de dekkingsgraden naar elkaar toe te brengen. De fuserende partners moeten wel  aan een aantal randvoorwaarden voldoen  ter bescherming van de deelnemers.

De ministerraad stemde ermee in het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden.

Commentaar

Sinds 2016 kreeg een aantal Algemeen Pensioenfondsen (APF) vergunning van De Nederlandsche Bank. Zij mogen wel gescheiden vermogens aanhouden. Een APF staat niet open voor verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen. Dat verbiedt de wet. Om verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen toch de mogelijkheid van schaalvergroting te bieden krijgen zij op grond van dit wetsvoorstel tijdelijk de mogelijkheid om bij een fusie afscheiden pensioenvermogens aan te houden. 

De tekst van het wetsvoorstel wordt pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Eerst brengt de Raad van State hierover advies uit. 

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bron: Persbericht Rijksoverheid 7 juli 2017

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 10 juli 2017