Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Gebruikelijk loon en pensioengevend loon

Gebruikelijk loon en pensioengevend loon

23 april 2019

Een werknemer kan pensioen opbouwen over zijn pensioengevend loon. Volgens het Centraal aanspreekpunt Pensioen (CAP) behoort het gebruikelijk loon van een directeur grootaandeelhouder (DGA) niet tot zijn pensioengevend loon.

Gebruikelijk loon

De afspraken omtrent de hoogte van het loon is een aangelegenheid van werkgever en werknemer. Maar omdat de DGA vaak beiden in zich vertegenwoordigd, heeft de wetgever bepaald dat zijn fiscale loon op een bepaald minimum wordt gesteld. Dit noemen we het gebruikelijk loon. Het gebruikelijk loon van een DGA bedraagt ten minste het hoogste bedrag van de volgende bedragen:

 • 75% van het loon uit de meest vergelijkebare dienstbetrekking;
 • Het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van de BV of een hiermee verbonden lichaam;
 • € 45.000.

Pensioengevend loon

Volgens het uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (UBLB) kunnen alle loonbestanddelen met uitzondering van de bijtelling auto van de zaak tot het pensioengevend loon van een werknemer worden gerekend. Volgens de regelgeving kan de werknemer over niet genoten pensioengevend loon in sommige gevallen toch pensioen opbouwen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • pensioengevend loon in perioden van VUT, prepensioen of verzorging van kinderen of perioden na ontslag (artikel 10a UBLB);
 • pensioengevend loon over perioden van demotie (artikel 10b UBLB);
 • loonsverlagingen als gevolg van ( Verzamelbesluit pensioen van 11 december 2018) :
  • ziekte of arbeidsongeschiktheid;
  • uitruil beloningsbestanddelen;
  • verlof;
 • forfaitair bepaald pensioengevend loon bij inhaal of inkoop pensioen (bericht 18 april 2019).

In de wet en andere regelgeving wordt geen uitzondering gemaakt voor de periode waarin een DGA geen of minder loon krijgt en dan voor de bepaling van het fiscale loon te maken krijgt met het gebruikelijk loon. Daardoor is de conclusie van het CAP dat gebruikelijk loon niet mee telt als pensioengevend loon. De DGA kan dus over gebruikelijk loon geen pensioen opbouwen.

Commentaar

Het standpunt van het CAP dat gebruikelijk loon geen pensioengevend loon is, stond al eerder in het vervallen besluit van 22 april 2004. Vanwege de uitfasering van pensioen in eigen beheer is het nu weer van belang. DGA ’s kunnen hun pensioen nu alleen nog verzekeren. Vaak zullen ze daarbij ook een dekking voor het partnerpensioen bij overlijden sluiten. Maar als er geen pensioengevend loon is kan de DGA ook geen pensioenpremie betalen. Dat kan effecten hebben voor de dekking van het hiervoor genoemde partnerpensioen. In dat geval kunnen de DGA ’s zich beter een werkelijk loon laten uitbetalen. DGA ’s die regelmatig te maken krijgen met gebruikelijk loon en toch een oudedagsvoorziening willen opbouwen kunnen beter kiezen voor een lijfrente. Want het gebruikelijk loon is wel een onderdeel van het belastbare loon en als zodanig onderdeel van de premiegrondslag voor lijfrentepremieaftrek. 

Paul Lavrijssen, adviseur Aegon Adfis

Bron: Vraag & antwoord 08-076, 11 april 2019

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 23 april 2019.