Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Geen afkoop bancaire lijfrente bij faillissement

2 augustus 2016

Een man raakte in de schuldsanering. De rechter-commissaris wil de bancaire lijfrente van de man afkopen.

Rechter-commissaris: afkoop lijfrenterekening bij faillissement

Op 11 september 2014 werd een man opgenomen in de wettelijke schuldsanering. De rechter-commissaris wil de lijfrenterekening van de man afkopen ten behoeve van de boedel. De man gaat tegen dit besluit in bezwaar en beroep. Volgens de man heeft de rechter-commissaris ten onrechte getoetst aan artikel 22a Faillissementswet (FW). Een lijfrenterekening valt volgens hem buiten de boedel op grond van artikel 21, lid 7 FW. En als dat niet zo zou zijn, dan moet alsnog een afweging van belangen plaatsvinden. Daaruit zou blijken dat de man door de afkoop onredelijk benadeeld zou zijn.

Rechtbank

De rechtbank komt niet toe aan de belangenafweging die artikel 22a FW voorschrijft. Dit artikel geldt alleen voor levensverzekeringen. En de lijfrenterekening van de man is geen levensverzekering.

In artikel 21 sub 7 FW staat dat buiten de boedel valt:

“Een aanspraak op het tegoed van een lijfrentespaarrekening of op de waarde van een lijfrentebeleggingsrecht als bedoeld in artikel 1.7, eerste lid, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001 voor zover de ter zake ingelegde bedragen voor de heffing van de inkomstenbelasting in aanmerking konden worden genomen voor de bepaling van het belastbare inkomen uit werk en woning.”

De lijfrenterekening van de man voldoet aan die definitie en valt dus buiten de boedel. De rechter oordeelt dat de rechter-commissaris de lijfrenterekening niet kan afkopen.

Commentaar

Het is een vreemde zaak dat de Faillissementswet de afkoop van lijfrenteverzekeringen en lijfrenterekeningen verschillend behandelt. Daardoor ontstond verwarring in deze procedure.. Een lijfrenterekening waarvan de premies aftrekbaar zijn valt sowieso buiten de boedel op grond van artikel 21, lid 7 FW. Bij een lijfrenteverzekering moet op grond van artikel 22a FW nog een belangenafweging plaatsvinden. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat deze belangenafweging in het voordeel van de belanghebbende uitvalt als hij bij afkoop zowel inkomstenbelasting als revisierente verschuldigd is.
Het is niet meer dan logisch dat de rechter de wet volgt en vaststelt dat de lijfrenterekening niet mag worden afgekocht bij een faillissement.

Auteur: Paul Lavrijssen adviseur Aegon Adfis

Bron: Rechtbank Den Haag 18 november 2015

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 2 augustus 2016