Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Geen afkoop kleine pensioenen meer

18 mei 2017

Staatssecretaris Klijnsma wil het afkooprecht van pensioenuitvoerders van kleine pensioenen veranderen. Pensioenfondsen en -verzekeraars moeten kleine pensioenen nadat de wet ingaat gaan samenvoegen.

Geen afkoop maar samenvoeging

De ministerraad stemde in met een voorstel van Klijnsma om afkoop van kleine pensioenen niet meer toe te staan. In plaats daarvan moeten pensioenfondsen en verzekeraars deze kleine pensioenen na ingang van het wetsvoorstel samenvoegen. Door deze kleine pensioenen te bundelen behouden deze hun pensioenbestemming.

Volgens de staatssecretaris betekent verschillende banen vaak verschillende pensioenen bij meerdere pensioenfondsen of -verzekeraars. Steeds vaker zijn dat kleine pensioenen, waarbij de pensioenuitvoerder zelfstandig kan besluiten het pensioen af te kopen vanwege de hoge administratiekosten. Dit hoeft niet in het belang te zijn van de werknemer. Daarom besluit Klijnsma, samen met de pensioenuitvoerders en de sociale partners, om de regeling voor de afkoop van klein pensioen aan te passen.

Klijnsma stuurt het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat de wet in januari 2018 in werking treedt.

Commentaar

Vorig jaar kondigde Klijnsma al aan dat zij het afkooprecht van pensioenuitvoerders wilde omzetten in een verplichting om kleine pensioenpotjes over te dragen aan het nieuwe pensioenfonds of verzekeraar van de werknemer die van werk verandert. De overdracht van kleine potjes zou kunnen plaatsvinden naar de pensioenuitvoerder waar de werknemer het meeste pensioen heeft opgebouwd. Zie ook ons nieuwsbericht van 19 april 2016.

Auteur:  Erik Schouten, internationaal adviseur AEGON Adfis

Bron: Nieuwsbericht Rijksoverheid, 12 mei 2017.

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 16 mei 2017.