Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Geen beëindiging bankrekening US persons door FATCA

8 september 2016

Staatssecretaris Wiebes geeft een reactie op Kamervragen over FATCA en CRS. Hij geeft onder andere aan dat financiële instellingen in Nederland geen rekeningen beëindigen van Amerikaanse staatsburgers als gevolg van FATCA. Wel is dit eens gebeurd als gevolg van strengere Amerikaanse wetgeving inzake beleggingen.

FATCA en CRS

De Tweede Kamer stelde vragen over de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) en de Common Reporting Standard (CRS).

FATCA heeft als doel belastingontduiking door Amerikanen te voorkomen. Deze wet verplicht financiële instellingen uit de hele wereld om gegevens over rekeninghouders met de Amerikaanse nationaliteit te verstrekken aan de belastingdienst van de Verenigde Staten (de IRS). Financiële instellingen in Nederland verstrekken deze gegevens niet rechtstreeks aan de IRS maar doen dat via de Nederlandse belastingdienst. FATCA is ook van toepassing op levensverzekeringen, bancaire- en beleggingsproducten. Pensioen-, lijfrente- en schadeverzekeringen zijn uitgezonderd. Zowel bestaande als nieuwe klanten van financiële instellingen vallen onder de reikwijdte van FATCA. Een Amerikaans staatsburger is belastingplichtig in de VS (hij is dan een zogenoemd ‘US Person’). Maar ook in andere gevallen kan een particulier een US Person zijn. Soms is een dubbele nationaliteit mogelijk. Zie verder ons nieuwsbericht van 27 juni 2016.

In aansluiting op FATCA ontwikkelde de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) een wereldwijde standaard voor de automatische uitwisseling van financiële inlichtingen. Deze standaard bestaat uit een modelovereenkomst tussen bevoegde autoriteiten om automatisch bepaalde financiële inlichtingen uit te wisselen en uit een identificatie- en rapportagestandaard (de “Common Reporting Standard” (CRS)). Op dit moment hebben zich 101 landen gecommitteerd aan de automatische inlichtingenuitwisseling onder de CRS.

Wederkerigheid onder FATCA

Nederland en de VS namen wederkerigheid van inlichtingenuitwisselingen op in de Intergovernmental Agreement of IGA. De VS en Nederland streven ernaar om tot volledige wederkerigheid te komen. In 2015 ontving Nederland 46.000 inlichtingen over het jaar 2014 van de VS. Omgekeerd ontvingen de VS meer dan 12.000 inlichtingen over het jaar 2014 van Nederland.

Sluiten van rekeningen van US persons

De Tweede Kamer vroeg of het juist is dat financiële instellingen rekeningen sluiten van bestaande klanten die Amerikaans staatsburger zijn. Volgens de staatssecretaris zijn ten gevolge van de FATCA geen rekeningen gesloten. Wel is dit wel eens gebeurd als gevolg van strengere Amerikaanse wetgeving inzake beleggingen. Sommige banken kiezen in dat kader ervoor om bepaalde beleggingsproducten niet meer aan te bieden aan US persons. Zijn beeld is dat Nederlandse inwoners die ook Amerikaans staatsburger zijn in Nederland bij voldoende banken terecht kunnen voor basis bankdiensten, sparen en leningen.

Voorlichting op site van de Belastingdienst

Een Kamerlid vroeg of op de website van de Belastingdienst situaties kunnen worden genoemd waarin in Nederland woonachtige Amerikaanse staatsburgers het risico lopen op effectieve belastingheffing in de VS. Wiebes was enthousiast over deze suggestie en wilde het Kamerlid graag tegemoet komen. Helaas is de materie zo ingewikkeld dat experts niet met voldoende zekerheid kunnen vaststellen of in voorbeeldsituaties inderdaad effectieve belastingheffing door de VS dreigt. Omdat Wiebes juistheid en betrouwbaarheid van de voorlichting op de website van de Belastingdienst belangrijker vindt, worden de voorbeelden niet op de site van de Belastingdienst geplaatst. Wel zal hij op korte termijn de tekst op de FATCA pagina van de website verder laten verduidelijken.

“Accidental Americans”

Een voorstel dat beoogt een tegemoetkoming te bieden aan zogenoemde “accidental Americans” is voorbereid door de Obama administratie. Door de verkiezingen is onbekend of dit (tijdig) behandeld zal worden in het Amerikaanse parlement. Het zorgt ervoor dat de Amerikaanse belastingplicht vervalt als men nooit een Amerikaans paspoort heeft gehad (of alleen om uit te reizen) en geen inwoner van de VS is geweest sinds de leeftijd van 18½ jaar. Naar aanleiding van dit voorstel vroegen Kamerleden of Wiebes kan bevestigen dat het hiervoor genoemde Amerikaanse voorstel niet geldt voor iemand die op vakantie is geweest naar de VS of voor personen die als kind op vakantie zijn geweest in de VS, omdat in deze situaties alleen met een Amerikaans paspoort gereisd zou kunnen worden. Wiebes bevestigt dat juist is dat personen met de Amerikaanse nationaliteit inderdaad alleen naar de VS kunnen reizen met behulp van een Amerikaans paspoort. Hij merkt verder op dat hij zich goed kan voorstellen dat degenen die in het bezit zijn van én gebruik hebben gemaakt van een Amerikaans paspoort – om welke reden dan ook – in het bedoelde wetsvoorstel niet als een echte “accidental American” worden aangemerkt. Hij ziet voor Nederland op dit punt redelijkerwijs echter geen taak weggelegd.

Commentaar

De Amerikaanse fiscale regelgeving is bijzonder: als US Person moet je (vrijwel) altijd belastingaangifte in de VS doen, ook al woon je in een ander land. De belastingwetgeving is blijkbaar zo ingewikkeld dat er geen voorbeelden op de site van de Belastingdienst geplaatst kunnen worden.

Auteur: Erik Schouten, internationaal adviseur AEGON Adfis

Bron: Kamerbrief toezeggingen over FATCA en CRS, 6 september 2016

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 8 september 2016.