Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Geen flexibele ingangsdatum AOW

27 februari 2017

De Tweede Kamer verwierp op 21 februari het initiatiefwetsvoorstel voor een flexibele ingangsdatum van de AOW. Daarmee is de mogelijkheid om de AOW eerder, later of gedeeltelijk te laten ingaan voorlopig van de baan.

Initiatiefwetsvoorstel

Op 19 februari 2016 diende Tweede Kamerlid Norbert Klein het initiatiefwetsvoorstel in om de Algemene Ouderdomswet (AOW) te wijzigen. Het voorstel introduceerde de vrijheid om de AOW op een zelf gekozen moment in te laten gaan.

Vervroegen, uitstellen of deeltijd AOW

Het later laten ingaan van het AOW-pensioen is volgens het voorstel mogelijk tot maximaal vijf jaar na de dag waarop men de AOW-leeftijd heeft bereikt. Het later ingaan van het AOW-pensioen leidt tot een vaste verhoging van het bruto AOW-pensioen van 6,5% voor elk jaar dat het AOW-pensioen later ingaat.

Wanneer doorwerken niet mogelijk of wenselijk is, kan men ervoor kiezen het AOW-pensioen op te nemen vóór de AOW-leeftijd. Dit kan ook in deeltijd. Het AOW-pensioen kan maximaal twee jaar eerder ingaan. Voor het bepalen van de korting bij het eerder laten ingaan van het AOW-pensioen koos de initiatiefnemer van het wetsvoorstel voor een afwijkende systematiek. Het percentage van de korting is niet opgenomen in de wet maar wordt bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld.

Het vrijwillig naar voren halen van het AOW-pensioen mag niet leiden tot een beroep op de Participatiewet. Daarom stelt dit wetsvoorstel de voorwaarde dat men bij het starten van de flexibele AOW structureel, dat wil zeggen blijvend en duurzaam, over een zeker minimaal netto inkomen moet kunnen beschikken op het moment dat het AOW-pensioen eerder ingaat.

Stemming

Norbert Klein kreeg voor zijn voorstel steun van D66, Partij voor de Dieren, VNL (Bontes/Van Klaveren) en Kamerlid Johan Houwers. Te weinig stemmen om het wetsvoorstel aan te nemen.

Commentaar

Opmerkelijk is dat een aantal partijen tegen het voorstel stemde terwijl zij een flexibele AOW wel opgenomen heeft in haar verkiezingsprogramma. De PvdA bepleit het recht op flexibele AOW-leeftijd waarmee mensen vanaf 65-jaar kunnen stoppen met werken. De VVD wil de mogelijkheid om de AOW later te laten ingaan. De SP is voor een flexibele AOW vanaf 65 jaar.

Het CDA heeft geen uitgesproken standpunt over de AOW. De partij ziet het wel als optie om de AOW eerder of later te laten ingaan.

Wilt u meer weten over wat de verschillende partijen in hun verkiezingsprogramma opnamen over pensioen, AOW en zzp’ers? Wij maakten daarvan een overzicht. Dat overzicht vindt u hier.

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bron: Eerste Kamer, 23 januari 2017

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 23 februari 2017.