Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Geen loonbelasting bij pensioenuitkering in het buitenland

Geen loonbelasting bij pensioenuitkering in het buitenland

10 maart 2017

Wanneer een gepensioneerde in het buitenland woont en een pensioenuitkering uit Nederland ontvangt, zou het kunnen dat hij in Nederland én in het buitenland belasting moet betalen. Om dat te voorkomen sluit Nederland met veel landen belastingverdragen. Als de gepensioneerde in zo’n verdragsland woont, hoeft hij veelal niet in Nederland belasting te betalen. Hij moet dan wel een verzoek bij de Belastingdienst indienen. Hoe ziet zo’n verzoek eruit?

Geen dubbele heffing

Op iedere pensioenuitkering houdt de uitkerende pensioenuitvoerder loonheffing (loonbelasting en premies volksverzekeringen) in. Stel dat de pensioengerechtigde in het buitenland woont en op grond van het belastingverdrag in dat land belasting betaalt. Hij kan de pensioenuitvoerder dan verzoeken om de uitkering zonder inhouding (dus bruto) uit te keren. Hij betaalt immers belasting in zijn woonland.

De uitvoerder kan dat doen wanneer hij een verklaring van de Belastingdienst heeft. Deze verklaring (ook wel verdragsverklaring genoemd) geeft de Belastingdienst af nadat de belastingplichtige een verzoek daartoe heeft gedaan.

Aanvraag vrijstelling loonheffing

De belastingplichtige dient bij de Belastingdienst kantoor Buitenland te Heerlen een “Aanvraag vrijstelling loonheffing” in. Een voorwaarde om de vrijstelling van loonheffing in Nederland te krijgen, is dat de belastingplichtige fiscaal inwoner is van zijn woonland. Dat is het geval wanneer hij in dat land belastingplichtig is voor zijn wereldinkomen. Hij kan dat op één van de volgende manieren bewijzen:

  • Hij laat de verklaring invullen door de Belastingdienst van het woonland, en stuur deze mee met het aanvraagformulier voor de vrijstelling van loonheffing; of
  • Hij stuurt een kopie mee van het meest recente aanslagformulier met de daarbij behorende aangifte uit het woonland.

 

Zonder het bewijs van het fiscaal inwonerschap verleent de Belastingdienst geen vrijstelling.

Commentaar

Pensioenuitvoerders zijn inhoudingsplichtig volgens de Wet op de loonbelasting 1964. Zonder verklaring van de Belastingdienst houden pensioenuitvoerders loonheffing in bij iedere pensioenuitkering. Ook als de begunstigde in het buitenland woont en hij daar belasting betaalt. Voordat de Belastingdienst deze verklaring afgeeft, moet de belastingplichtige aantonen dat hij fiscaal inwoner van zijn woonland is.

Dit geldt overigens ook voor lijfrente-uitkeringen.

Auteur: Erik Schouten, adviseur internationaal pensioen Aegon Adfis

Bron: Website Belastingdienst, Verzoek vrijstelling inhouding loonbelasting/premie volksverzekeringen

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 10 maart 2017