Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Geen minimumbeloning ZZP-ers en geen zelfstandigenverklaring!

Geen minimumbeloning ZZP-ers en geen zelfstandigenverklaring!

29 juni 2020

Het kabinet vindt dat (te) veel ZZP-ers eigenlijk als werknemer beschouwd moeten worden. In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van oktober 2017 (!) kondigde het kabinet twee maatregelen aan om dit terug te dringen: de minimumbeloning voor ZZP-ers en de zelfstandigenverklaring. De Minister heeft nu bekend gemaakt deze maatregelen niet verder uit te werken.

De voorgenomen maatregelen

Het terugdringen van het aantal ‘oneigenlijke’ ZZP-ers kende twee hoofdpijlers: de minimumbeloning voor ZZP-ers van circa € 16per uur èn de zelfstandigenverklaring voor zelfstandigen met een tarief van minimaal € 75 per uur. Een te ontwikkelen webmodule zou duidelijkheid bieden of er sprake is van zelfstandigheid of van werknemerschap.

Internetconsultatie en testtrajecten

Onder meer uit een internetconsultatie is gebleken dat invoering van de minimumbeloning en de zelfstandigenverklaring tot heel veel bezwaren en nadelen leidt. De administratieve lasten voor werkgevers nemen heel erg toe en de handhaafbaarheid is praktisch niet te doen.

Er is een webmodule ontwikkeld en daar zijn de afgelopen tijd testen mee uitgevoerd. Deze gaf in meerderheid van de situaties duidelijkheid over opdrachtgeverschap c.q. werkgeverschap. In circa een kwart van de gevallen bleef echter twijfel bestaan.

De uitkomst

Vanwege de nadere onderzoeken en de internetconsultatie heeft het kabinet besloten niet door te gaan met de uitwerking van de minimumbeloning en de zelfstandigenverklaring. Dat geldt niet voor de webmodule: in het najaar wordt hiervoor een pilot uitgevoerd waarbij de uitkomsten van de module een leidraad vormen maar niet bindend zijn.

Commentaar

Het is goed dat het kabinet kijkt naar de praktische uitvoerbaarheid van beleid en een internetconsultatie is hierbij een mooi hulpmiddel. De intrekking van de voorgenomen maatregelen is dan ook een logische consequentie. Dat neemt echter het probleem van de ZZP-er, die eigenlijk als werknemer functioneert, niet weg en dit vraagt om andere maatregelen!

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 29 juni 2020

Auteur: Arend Jansen, expert inkomensverzekeringen

Bronnen: voortgangsbrief 15 juni Minister Koolmees; internetconsultatie minimumbeloning