Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Geen recht op pensioen op basis van afstandsverklaring

Geen recht op pensioen op basis van afstandsverklaring

16 augustus 2018

Door het ondertekenen van een ‘Afstandsovereenkomst Pensioen’ heeft voormalige werknemer duidelijk en ondubbelzinnig verklaard afstand te doen van enige pensioenaanspraak. Er bestaat daarop geen grond voor de toekenning van een pensioenbijdrage na de beëindiging van het dienstverband.

Afstandsovereenkomst Pensioen geldig gedurende gehele diensttijd?

X treedt op 1 september 2010 in dienst bij Y BV. Op 31 maart 2011 ondertekent hij een ‘Afstandsovereenkomst Pensioen’. Daarin staat onder meer dat;

  • X kennis heeft genomen van de inhoud van de pensioenregeling van Y BV;
  • Y BV aan X de gelegenheid heeft geboden om deel te nemen aan deze pensioenregeling;
  • X verklaart niet mee te doen aan de pensioenregeling en daarmee afstand te doen van deelname aan de pensioenregeling voor de hele periode dat hij in dienst is van Y BV;
  • Door het ondertekenen van deze afstandsverklaring X afstand doet van alle rechten van de pensioenregeling;
  • X door het afzien van deelname aan de pensioenregeling geen recht krijgt op enige vorm van compensatie door Y BV;
  • Mocht X in de toekomst alsnog willen deelnemen aan de pensioenregeling, dit dan alleen mogelijk is als Y BV daarmee instemt;
  • Mocht X in de toekomst alsnog willen deelnemen aan de pensioenregeling, dit dan niet kan met terugwerkende kracht.

 

X gaat op 1 juni 2017 op eigen verzoek uit dienst. Hij stelt daarna dat Y BV ten onrechte ten behoeve van hem geen pensioenpremie heeft afgedragen dan wel aan hem een bedrag ter beschikking heeft gesteld voor een eigen pensioenregeling. Hij vordert van Y BV een bedrag van ruim € 30.000 ter zake van pensioenvoorziening.
Hij geeft daarbij aan dat hij bij het ondertekenen van de afstandsverklaring met pen heeft toegevoegd; “momenteel niet, later tot 1 januari 2012 opnieuw bespreken”. Volgens X betekent dat dat zijn afstandsverklaring slechts tot 1 januari 2012 geldig was en het onderwerp daarna op initiatief van Y BV opnieuw met hem besproken had moeten worden.

Kantonrechter: afstandsverklaring onverkort geldig

De kantonrechter maakt korte metten met het betoog van X. X heeft door het ondertekenen van de ‘Afstandsovereenkomst Pensioen’ duidelijk en ondubbelzinnig verklaard afstand te doen van enige pensioenaanspraak. In de ondertekende afstandsovereenkomst is uitdrukkelijk bepaald dat eventuele deelname aan een pensioenregeling in de toekomst alleen mogelijk is met instemming van de werkgever. Dat van een dergelijke instemming op enig moment sprake is geweest is niet gebleken en is door X ook niet gesteld. De afstandsverklaring is aldus gewoon van kracht gebleven. Er bestaat daarom geen grond voor de toekenning van een pensioenbijdrage, zodat dit deel van de vordering wordt afgewezen. De met de pen toegevoegde mededeling maakt dat niet anders. Er bestaat volgens de kantonrechter daarom geen grond voor de toekenning van een pensioenbijdrage en hij wijst de vordering dan ook af.

Commentaar

Afstandsverklaringen zijn vaak voer voor discussie. Zie bijvoorbeeld ons nieuwsbericht van 11 juli 2017. In dit geval was de afstandsverklaring ter zake van de aanspraken van de gewezen werknemer volstrekt duidelijk. Het oordeel van de kantonrechter wekt dan ook geen verbazing. 

In zijn algemeenheid is het echter van groot belang zorgvuldig te handelen wanneer een werknemer niet in de pensioenregeling opgenomen wil worden. De werkgever moet hem goed informeren over de gevolgen zodat hij er zich van bewust is wat hij doet. De “afstandsverklaring” moet zodanig zijn geformuleerd dat daarover naderhand geen discussie kan ontstaan. En ook de partner moet zich ervan bewust zijn dat er ook geen recht op partnerpensioen is na diens onverhoopte overlijden als de werknemer niet deelneemt in de pensioenregeling. Daarom – en om selectie te voorkomen – zijn de meeste pensioenuitvoerders zeer terughoudend in het accepteren van afstandsverklaringen. Op grond van de uitvoeringsovereenkomst is de werkgever verplicht alle werknemers aan te melden als deelnemer in de pensioenregelingen. Alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld gemoedsbezwaren, is de pensioenuitvoerder doorgaans bereid hier van af te wijken.

Auteur: Herman Kappelle, directeur Aegon Adfis

Bron: Rechtbank Overijssel, 17 juli 2018 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 15 augustus 2018