Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Geen sollicitatieplicht oudere werkloze

Geen sollicitatieplicht oudere werkloze

4 mei 2018

Werknemers die binnen één jaar voor hun AOW-datum werkeloos worden hebben geen sollicitatieplicht. Deze vrijstelling gold nog niet voor uitkeringsgerechtigden die tijdens de uitkeringsduur deze leeftijd bereikten. Minister Koolmees trekt dit met een wijzigingsregeling recht.

WW en sollicitatieplicht

Werkelozen die een WW-uitkering krijgen zijn verplicht te solliciteren naar werk. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)toets of een werkeloze deze verplichting nakomt. Van de sollicitatieplicht is onder meer vrijgesteld de WW-gerechtigde die op de eerste dag van werkloosheid de leeftijd van één jaar voor zijn AOW-leeftijd heeft bereikt. Deze vrijstelling gold echter niet voor uitkeringsgerechtigden die tijdens de uitkeringsduur van de WW deze leeftijd bereikten.

Volgens minister Koolmees zijn er voor dit onderscheid geen gerechtvaardigde redenen. Daarom heeft hij met een wijzigingsregeling geregeld dat de vrijstelling van de sollicitatieplicht ook geldt voor de uitkeringsgerechtigde die de leeftijd van één jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Het blijkt dat deze groep nog maar in uitzonderlijke gevallen aan werk komt. Dit blijkt wel uit het feit dat de uitkeringslasten voor deze groep, naar verwachting, maar € 150.000 per jaar hoger uit komen. De vrijstelling gaat ook gelden voor mensen die een IOW-, ZW- of WGA-uitkering ontvangen. De verruiming van de vrijstelling voor deze groepen heeft een verwaarloosbaar effect op de uitkeringslasten.

De nieuwe regeling gaat in op 1 mei 2018.

Commentaar

Een logische wijziging. Je kunt je afvragen waarom dit niet eerder gelijk is getrokken. Te meer daar het succes van solliciteren van werklozen binnen één jaar vóór de AOW-leeftijd erg laag is. Als we veronderstellen dat de gemiddelde WW-uitkering € 30.000 per jaar bedraagt dan blijken in een jaar zeven tot acht werkelozen alsnog een betaalde baan te vinden. Dit weegt niet op tegen alle moeite die deze groep moet doen om de sollicitatieplicht na te komen.

Overigens moet de werkloze werknemer er wel rekening mee houden dat een pensioenuitkering wordt gekort op zijn WW-uitkering. Meer hierover kunt u lezen in ons bericht van 10 april 2018.

Auteur: Paul Lavrijssen, adviseur Aegon Adfis

Bron: Wijzigingsregeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten in verband met het vervallen van de sollicitatieplicht één jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd, 19 april 2018

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 4 mei 2018.