Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Geen werknemersbijdrage meer na overgang onderneming

16 maart 2015

Een onderneming neemt een andere onderneming en haar werknemers over. De werknemers hoeven voortaan geen werknemersbijdrage te betalen voor hun pensioen. Kan de nieuwe ondernemer daarop terugkomen, wanneer een werknemer de nieuwe pensioenregeling niet ondertekent? 

Wat was er aan de hand?

Op 1 april 2010 start onderneming Y. Met ingang van diezelfde datum neemt Y onderneming X en haar werknemers over. 

Vanaf 1 april 2010 informeert Y haar personeel regelmatig over de pensioenregeling die van kracht wordt. Op 8 juli 2010 informeert de pensioenuitvoerder het personeel van Y over de collectieve pensioenregeling van Y. Volgens die informatie geldt voor de werknemers van Y geen verplichte eigen bijdrage. Dit in tegenstelling tot de regeling die gold bij de overgenomen werkgever X. Daarin was sprake van een eigen bijdrage van de werknemers van 50% van de premie. Y houdt de eerste drie maanden de werknemerspremie die bij X gebruikelijk was in op het loon. 

Op 14 juli 2010 schrijft Y in haar mail aan de werknemers: “Nu de nieuwe collectieve pensioenregeling bekend is en het duidelijk is dat er geen sprake zal zijn van een verplichte werknemersbijdrage in de pensioenpremie betaal ik de in de maanden april tot en met juni op jullie salaris ingehouden werknemersbijdrage terug. (…)” Terugbetaling van die premies vindt plaats in de reguliere salarisrun van juli 2010. 

De pensioenregeling neemt Y op in het personeelshandboek. Dit personeelshandboek reikt zij eind 2011 uit aan alle werknemers. Eén van de werknemers, A,  tekent het personeelshandboek – ondanks aandringen van Y - niet voor instemming. A is in die tijd in discussie met Y over een bonusregeling die dateert uit de tijd dat A voor X werkte. 

A eist van Y een bedrag ter grootte van € 31.410. Dit is de bonus plus een wettelijke verhoging en wettelijke rente. Voor het geval de rechter A in het gelijk stelt, vordert Y een bedrag van € 14.935. Dit is de werknemersbijdrage van A voor zijn pensioen. 

Hof Den Haag

De Kantonrechter oordeelde eerder dat  de arbeidsvoorwaarden van X voor de overgenomen werknemers ook bleven gelden na de overgang van de onderneming van X op Y op 1 april 2010. Dat volgt uit het Burgerlijk Wetboek. Niet gesteld of gebleken is dat A en Y uitdrukkelijk andere afspraken hebben gemaakt over de pensioenregeling. Volgens de Kantonrechter bleven daardoor de pensioenafspraken tussen A en X ook van kracht na de overgang van de onderneming op 1 april 2010. 

Op dat punt is het Hof het niet eens met de Kantonrechter. Volgens het Hof kan uit de gedragingen van Y worden afgeleid dat Y de pensioenregeling wilde laten gelden voor alle werknemers, dus ook voor A. Zo had Y de werknemersbijdrage die zij eerder had ingehouden alsnog netto uitbetaald aan A. En A mocht er daarom op vertrouwen dat het de bedoeling was. Y had door het gedrag van A mogen afleiden dat hij stilzwijgend had ingestemd met de nieuwe pensioenregeling. A had immers niet geprotesteerd tegen de terugbetaling van de drie ingehouden maandbedragen. 

Uit dat samenstel van feiten en omstandigheden kan het Hof geen andere conclusie trekken dan dat A en Y overeenstemming hadden over de pensioenregeling die met ingang van april 2010 geldt, inclusief de daarbij geldende werknemersbijdrage in de premie. Dat A het personeelshandboek niet getekend heeft doet aan dat oordeel niet af. 

Commentaar

Uit deze uitspraak blijkt maar weer dat een (wijziging van een) overeenkomst ook kan ontstaan door de gedragingen van partijen. Zo ook een pensioenovereenkomst. A ondertekende het personeelshandboek kennelijk niet omdat hij het niet eens was met de pensioenregeling, maar om andere zaken die speelden. Het niet tekenen van dit handboek door A betekent niet dat hij de door Y aangeboden pensioenovereenkomst niet accepteerde. Uit zijn gedragingen bleek dat dit wel het geval is en dat dus een rechtsgeldige pensioenovereenkomst tot stand is gekomen. En Y daarom kon vasthouden aan de pensioenregeling (en werknemersbijdrage) die X had met A. 

Het Burgerlijk Wetboek beschermt werknemers bij overgang van een onderneming. Op basis daarvan gaan de arbeidsvoorwaarden van de overgenomen werkgever van rechtswege over op de overnemende onderneming. En pensioenovereenkomsten in principe ook. Daarop zijn uitzonderingen. Die uitzonderingen, de pensioenrisico’s bij fusie en overname en wat de overnemende ondernemer daaraan kan doen, is niet iets waar je je dagelijks mee bezighoudt. Daarom geven we daarover een training in september 2015. Hier kun je meer lezen over die training. En je eventueel ook al inschrijven.

 

Auteur:  Vera Hek, adviseur Aegon Adfis
Bron: Hof Den Haag, 4 november 2014, gepubliceerd op 4 maart 2015

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 16 maart 2015