Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Gehuwd en duurzaam gescheiden

Gehuwd en duurzaam gescheiden

20 januari 2020

De Svb mag de AOW-uitkering niet verlagen naar een gehuwden-AOW. De gehuwde man maakt aannemelijk dat hij duurzaam gescheiden woont van zijn echtgenoot.

Svb: niet duurzaam gescheiden leven

X ontvangt vanaf 1 april 2014 een AOW-uitkering naar de norm van een ongehuwde. Toen hij zijn AOW aanvroeg, meldde hij dat hij weliswaar gehuwd is met Y, maar duurzaam gescheiden leeft. Y heeft de Poolse nationaliteit.

In 2018 startte de Sociale Verzekeringsbank (Svb) een onderzoek naar de leefsituatie van X. Zij leggen een huisbezoek af bij X en spreken met hem. Op basis van dit onderzoek concludeert de Svb dat X niet duurzaam gescheiden leeft van Y. De Svb baseert zich hierbij op het feit dat X de echtscheidingsprocedure op dat moment nog niet is gestart, hij iedere maand zowel telefonisch als per e-mail contact met Y heeft. En één tot twee keren per jaar in Polen verblijft en dan met Y op familiebezoek gaat. Verder betaalt X aan Y maandelijks 1.600 euro, presenteert hij zich naar buiten als een getrouwd man, heeft hij Y in zijn testament genoemd en heeft hij nog spullen in Polen staan. Ook zijn er – weliswaar niet in gebruik - gezamenlijke bankrekeningen

Niet gescheiden maar wel duurzaam gescheiden leven

X is het niet met de Svb en de verlaging van zijn AOW-uitkering eens. Volgens hem moeten de bezoeken gezien worden in de context. X is door Y uit huis gezet en heeft geen sleutel meer van de woning. In 2015 heeft hij zich daarom definitief in Nederland gevestigd. De tot 2001 gemeenschappelijke woning in Polen zal worden verkocht. Na de verkoop stopt de maandelijkse bijdrage in levensonderhoud van 1.600 euro. X is nog bezig met een lang slepende juridische procedure in Polen over de kosten van het onderhoud aan de woning, De frequentie van de bezoeken aan Polen is laag en de bezoeken staan steeds in het teken van de procedure. X heeft afgezien van een formele echtscheidingsprocedure gezien zijn leeftijd, omdat deze volgens Pools recht moet worden afgewikkeld en omdat hij verwacht dat de scheiding op een vechtscheiding uitdraait.

Rechtbank: de AOW-uitkering mag niet worden verlaagd

Voor de AOW is het uitgangspunt dat wanneer iemand gehuwd is, hij ook als gehuwd wordt aangemerkt en het pensioen naar die norm wordt uitbetaald. Dit is anders wanneer er sprake is van duurzaam gescheiden leven. De rechtbank moet dus beoordelen of de Svb op basis van de onderzoeksresultaten mocht concluderen dat X en Y per 1 februari 2019 niet duurzaam gescheiden leven.

De rechtbank stelt X in het gelijk. Bij haar oordeel vindt de rechtbank het volgende van belang:

  • De consistente verklaringen van X over de aard en de frequentie van de contacten in Polen: die zijn met Y meestal telefonisch en daarnaast heeft hij sinds 2015 voornamelijk zakelijke contacten in Polen met zijn advocaat omdat hij al ongeveer 10 jaar verwikkeld is in een proces over de kosten van de woning;
  • Dat X sinds 2015 in Nederland woont en Y in Polen is blijven wonen;
  • Dat de contacten met name gericht zijn op de afwikkeling van de kosten van de woning in Polen en op de lopende procedure waaruit hij zich niet kan terugtrekken omdat hij naar Pools recht gehuwd is;
  • X en Y niet beschikken over de sleutel van elkaars woningen, dat zij niet in gebruik zijnde gezamenlijke rekeningen hebben en dat de financiële bijdrage van 1.600 euro wordt stopgezet na de verkoop van de woning.

Volgens de rechtbank zijn de argumenten van de Svb om te concluderen dat X en Y niet duurzaam gescheiden wonen ontoereikend . De Svb mag de AOW van X niet verlagen naar de gehuwden AOW.

Commentaar

Het verschil in de hoogte van de gehuwden en ongehuwden-AOW inspireert AOW-ers regelmatig tot creatieve oplossingen. Zodat men toch de – hogere - ongehuwden-AOW ontvangt. Die creativiteit zorgt – niet altijd terecht - voor veel wantrouwen bij de Svb. Zo ook in deze zaak.

In tegenstelling tot een groot aantal andere zaken, slaagt X erin om de rechtbank te overtuigen dat hij duurzaam gescheiden leeft van zijn echtgenoot. Uit deze uitspraak blijkt wel dat dit geen eenvoudige aangelegenheid is. Voor de AOW is immers het uitgangspunt dat wanneer iemand gehuwd is, hij ook als gehuwd wordt aangemerkt en het pensioen naar die norm wordt uitbetaald. De enige uitzondering hierop is wanneer er sprake is van duurzaam gescheiden leven en er ook geen intentie meer is om ooit samen te gaan leven.

Volgens rechtspraak is sprake van duurzaam gescheiden als bij gehuwden de toestand is ontstaan dat, na de door beiden of één van hen gewilde verbreking van de echtelijke samenleving, ieder afzonderlijk zijn eigen leven leidt als ware hij niet met de ander gehuwd en deze toestand door hen beiden, althans door één van hen, als bestendig is bedoeld. Zie ook ons nieuwsbericht van 22 maart 2018.

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bron: Rechtbank Rotterdam, 19 december 2019, datum publicatie 31 december 2019

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 17 januari 2019