Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

Gekunsteld nettopensioen vraagt om oplossingen

10 februari 2015

Nettopensioen is pensioen volgens de Pensioenwet (PW). Dit levert een aantal lastige situaties op. Bijvoorbeeld bij het wettelijk recht op waardeoverdracht. 

Waardeoverdracht

De PW geeft deelnemers een wettelijk recht op waardeoverdracht bij wisseling van dienstbetrekking. Als een werknemer verzoekt om waardeoverdracht dan is zowel de oude als de nieuwe pensioenuitvoerder verplicht om daaraan mee te werken als aan de voorwaarden voor het recht op waardeoverdracht wordt voldaan. Maar wat gebeurt er wanneer de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever geen netto-pensioen aanbiedt? 

Nota van wijziging Pensioenwet

De huidige regeling met betrekking tot waardeoverdracht houdt in dat het opgebouwde nettopensioen moet worden omgezet naar een hoger bruto pensioen bij de nieuwe pensioenuitvoerder. Dat kan ertoe leiden dat de pensioenregeling van die deelnemer boven de fiscale grenzen komt. Op dit moment is het ook niet toegestaan dat bij waardeoverdracht het nettopensioen bij de oude pensioenuitvoerder achterblijft (en dus niet wordt overgedragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder). 

Om deze problemen te ondervangen worden de PW en de Wet verplichte beroepspensioenregeling aangepast. Door deze aanpassing kan waardeoverdracht van een nettopensioen alleen als de ontvangende pensioenuitvoerder ook een regeling voor nettopensioen uitvoert. Is dit niet het geval, dan blijft het nettopensioen buiten de waardeoverdracht en kan het dus achterblijven bij de oude uitvoerder. 

Deze nieuwe regeling krijgt terugwerkende kracht tot 1 januari 2015, de invoeringsdatum van de regeling voor nettopensioen.

Commentaar

Het netto-pensioen is een gekunstelde oplossing voor werknemers met een salaris van meer dan € 100.000. En gekunstelde oplossingen leveren problemen op die moeten worden opgelost. Waardeoverdracht is één van die problemen. Wij vinden dat de wetgever dit probleem op een logische manier oplost. 

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bron: Tweede nota van wijziging, Tweede Kamer, 6 februari 2015

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 10 februari 2015