Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Gemeenten mogen vervroegde pensioeningang niet verplichten

23 oktober 2014

Gemeente Enschede wilde bijstandsgerechtigden verplichten om hun pensioen vervroegd in te laten gaan. De minister van Sociale Zaken en werkgelegenheid vindt dit ongewenst. Hij gaat de Wet werk en bijstand veranderen.

Aankondiging wijziging Wet werk en bijstand

In de aanbiedingsbrief bij de vierde nota van wijziging bij de verzamelwet SZW 2015 kondigt de minister zijn voornemen om de wet te veranderen aan.

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zeken schreef eerder al dat zij bij wet gaat regelen dat bijstandsgerechtigden niet gedwongen kunnen worden om hun pensioen eerder laten ingaan. Aanleiding hiervoor was een plan van de gemeente Enschede. Die wilde bijstandsgerechtigden dwingen om hun pensioenrechten, wanneer mogelijk, vervroegd te doen ingaan. Gemeenten worden vanaf 2015 namelijk meer verantwoordelijk voor de uitvoering en financiering van de bijstand.

Dat plan is in principe niet strijdig met de wet. Maar Klijnsma vindt het wel onwenselijk. ‘Pensioen is voor later, als inkomen voor de oude dag. Wat mij betreft dus niet bedoeld als inkomen wanneer je (tijdelijk) zonder werk zit.’ Klijnsma wil daarom in de Wet werk en bijstand (vanaf 2015 de Participatiewet geheten) regelen dat bijstandsgerechtigden door gemeenten niet gedwongen kunnen worden om hun tweede pijlerpensioen vervroegd in te laten gaan. ‘Alleen wanneer personen vrijwillig hun tweede pijler pensioen eerder laten ingaan, zal het tweede pijler pensioen door het college van B&W in aanmerking genomen worden bij de vaststelling voor het recht op en de hoogte van bijstand.’ Een soortgelijke uitsluiting van de inkomens- en vermogenscriteria wordt ook voorbereid voor lijfrenten. Vooruitlopend op de wetswijziging roept Klijnsma gemeenten op om geen regels meer te maken die bijstandsgerechtigen dwingen eerder hun pensioen aan te spreken. De gemeente Enschede heeft zijn plan inmiddels ingetrokken.

Auteur: Vera Hek, Adviseur Aegon Adfis
Bron: Aanbiedingsbrief Staatssecretaris, d.d. 13 oktober 2014.

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 23 oktober 2014.