Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Generatiepact of Generatieregeling: What ’s in a name?

Generatiepact of Generatieregeling: What ’s in a name?

27 december 2018

Twee pensioenadviesbureau ’s bieden een generatieregeling aan die min of meer gebaseerd is op dezelfde uitgangspunten. Een van die bureau ’s stelt na een ingrijpende analyse dat de regeling van de concurrent veel slechter is. Dat is volgens de rechter niet juist.

Generatiepact of Generatieregeling

Pensioenadviesbureau F biedt aan haar klanten de zo geheten “Generatieregeling” aan. Op grond van deze regeling gaan oudere werknemers korter werken. Hun salaris wordt verlaagd. Maar niet in dezelfde verhouding als het korter werken. Het eventuele tekort wordt opgevangen door het vervroegd ingaan van (een deel) van het ouderdomspensioen.

Pensioenadviesbureau P biedt onder de naam “Generatiepact” een vergelijkbare regeling aan haar klanten aan. In de nieuwsbrief van 16 februari 2018 vergelijkt P het Generatiepact met de Generatieregeling. P meldt in de nieuwsbrief: “de verschillen tussen beide regelingen diepgaand te analyseren”. Volgens deze analyse leidt de Generatieregeling tot slechtere uitkomsten dan het Generatiepact. Met name het pensioen na de AOW-leeftijd zou bij de Generatieregeling een stuk lager liggen dan bij het Generatiepact. P concludeert in deze nieuwsbrief: “Ik zou deze GeneratieRegeling in combinatie met 100% pensioenvervroeging - als professioneel adviseur - uitsluitend durven te adviseren aan een alleenstaande terminaal zieke, die heeft namelijk een groot belang op de korte termijn en geen enkel belang bij de langere termijn. Er zijn overigens slimmere tussenoplossingen, waarbij de netto pensioenschade aanzienlijk kleiner is!”

F stelt dat de analyse van P niet juist is. Dat F schade leidt door de onjuiste conclusies in de nieuwsbrief van P en dat deze onterecht grievend is voor F. Daarom eist F in kort geding dat P de nieuwsbrief van 16 februari 2018 rectificeert.

Rectificatie   

De rechter stelt vast dat F bij de gevraagde rectificatie een spoedeisend belang heeft. Want het effect van de in februari gepubliceerde nieuwsbrief ijlt nog na.

Tijdens de zitting blijkt dat P in de vergelijking is  uitgegaan van ongelijke situaties.

Volgens de rechter heeft F terecht gesteld dat het artikel misleidende en jegens haar ontoelaatbare vergelijkende reclame bevat. Als alle relevante factoren op dezelfde wijze worden ingevuld (leeftijd en burgerlijke staat van de werknemer, ingangsdatum pensioen, percentage deeltijdwerken en mate van beloning), zijn de financiële uitkomsten voor de betrokken werknemer in beide regelingen hetzelfde. In het artikel komt dat niet tot uiting, integendeel. De vergelijking die leidt tot de conclusie dat het Generatiepact in de regel voordeliger is dan de Generatieregeling is dus niet op objectieve wijze verricht en heeft een misleidend karakter.

De rechter veroordeelt P tot een rectificatie in de eerst komende nieuwsbrief. De tekst van deze rectificatie is opgenomen in het vonnis. P moet deze nieuwsbrief binnen veertien dagen na de uitspraak op haar website zetten en aantonen dat ze deze stuurt naar dezelfde adressen als waarnaar de nieuwsbrief van 16 februari 2018  is gezonden.

Commentaar

Door verhoging van de pensioenleeftijd en de AOW-leeftijd moeten veel werknemers langer doorwerken. Voor veel van deze werknemers is langer doorwerken een probleem. Het generatiepact is dan mogelijk een oplossing. Met deze regeling kunnen ouderen minder uren werken en op een gezonde manier tot aan hun pensioen in hun baan blijven.. Bij deze regeling wordt vaak de 80/90/100 regel of een variant daarop gebruikt. De werknemer gaat 80 % werken; ontvangt een loon alsof hij 90 % werkt en de pensioenopbouw gaat door alsof er nog 100 % wordt gewerkt. Fiscaal staat er door de zogenoemde demotieregeling in de Loonbelasting niets in de weg. Op grond van het Uitvoeringsbesluit Loonbelasting mag bij deeltijd (tot maximaal 50%) of demotie die aanvangt binnen een periode van tien jaar voorafgaande op de pensioenleeftijd namelijk pensioen worden opgebouwd over het laatste voltijd salaris. De hier bedoelde Generatieregeling of -pact maakt van deze regeling gebruik.

Een aantal gemeenten, zoals Den Haag, heeft een generatiepact. En een generatiepact of seniorenregeling komt regelmatig voor in CAO-overleggen. Niet vreemd dat pensioenadviseurs zoals F en P daarbij een rol willen spelen. Daarbij behoren zij - als goede pensioenadviseur - natuurlijk wel de juiste en evenwichtige informatie te verstrekken.

 

Auteur: Paul Lavrijssen, adviseur Aegon Adfis

Bron: Rechtbank Amsterdam, 5 december 2018

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 27 december 2018.