Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Herbesteding lening leidt tot hypotheekrenteaftrek

Herbesteding lening leidt tot hypotheekrenteaftrek

5 november 2018

Een echtpaar koopt in 2008 een nieuwe woning, die zij grondig verbouwen. De oude woning staat te koop. Beide woningen zijn tot januari 2013 aangemerkt als eigen woning. Als de oude woning in 2013 nog steeds niet verkocht is weigert de belastinginspecteur de hypotheekrenteaftrek over de geldlening op de oude woning én het volledige overbruggingskrediet. Volgens het Hof heeft de inspecteur gedeeltelijk gelijk.

Hypothecaire geldlening

De verbouwing van de nieuwe woning financiert het echtpaar in 2009 uit eigen middelen. Vóór de verhuizing naar het nieuwe pand in 2009 wordt een deel van de bestaande schuld op de oude woning gewijzigd in een schuld ter financiering van de kosten van de verbouwing van de nieuwe woning. Hierdoor is een groot gedeelte van de oude schuld een eigen woning schuld op de nieuwe woning geworden, aldus het echtpaar.

De inspecteur is een andere mening toegedaan. De herbesteding van de hypothecaire lening verandert volgens hem niets aan het feit dat de oude woning na drie jaar (in dit geval per 1 januari 2013) niet langer is aan te merken als eigen woning. Dat betekent dat de rente op de volledige oude eigenwoningschuld ook niet langer aftrekbaar is. De rente voor het overbruggingskrediet leidt volgens de inspecteur evenmin nog tot renteaftrek. Volgens de inspecteur heeft het volledige overbruggingskrediet betrekking op de eigenwoning reserve.

Oogmerk van de financiering van belang

Volgens het Gerechtshof had het echtpaar kennelijk het oogmerk om de kosten voor de verbouwing van de nieuwe woning te financieren door middel van een geldlening. Door de herbesteding van de oude lening hebben zij deze financiering ook uitgevoerd, aldus het Hof. Dit heeft het echtpaar aannemelijk gemaakt doordat er geen andere lening is aangegaan voor de verbouwing. Het was eigenlijk de bedoeling dat de verbouwing werd gefinancierd door een nieuwe lening als de oude woning werd verkocht. Nu de verkoop op zich liet wachten, is gekozen voor de herbesteding van de oude lening. Het Hof verwijst in deze zaak naar het besluit van 10 juni 2010 waarin een aantal “oogmerk-arresten” van de Hoge Raad zijn verwerkt.

In dit Besluit heeft de Staatssecretaris van Financiën (onder meer) goedgekeurd dat een geldlening onder bepaalde voorwaarden kan worden herbesteed voor aankoop, onderhoud of verbetering van een eigen woning. De staatssecretaris keurt in dat besluit goed ‘dat een eigenwoningschuld bij directe herbesteding aan verwerving, onderhoud of verbetering van een (andere) eigen woning blijft aangemerkt als lening voor verwerving, onderhoud of verbetering van de eigen woning.’

Dit geldt dus alleen als de oude eigenwoningschuld direct wordt herbesteed aan de verwerving, onderhoud of verbetering van een eigen woning.

Op grond hiervan oordeelt het Hof dat, hoewel de oude woning nog niet is verkocht, er in deze situatie sprake is van een fictieve vervreemding (art. 3.119aa lid4 Wet IB2001), waarbij de oude lening kan worden meegenomen naar de nieuwe woning. Bovendien is er voldaan aan het oogmerkvereiste waardoor de oude lening, zoals het echtpaar voor ogen stond, per 1 januari 2013 (datum fictieve vervreemding) gaat behoren tot de eigenwoningschuld van de huidige woning. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met de bijleenregeling. De eigenwoningreserve wordt door het Hof gesteld op de waarde van de oude woning op 1 januari 2013 verminderd met de eigenwoningschuld op de oude woning voordat sprake was van herbesteding. Over dat bedrag is geen hypotheekrenteaftrek van toepassing.

Commentaar

Het Hof neemt in deze casus het standpunt in dat het echtpaar duidelijk heeft gemaakt dat zij de verbouwing wilden financieren met een extra lening op de nieuwe woning, zodra de oude woning zou zijn verkocht (oogmerkvereiste). Toen de oude woning op het moment van verhuizing in 2009 nog steeds niet was verkocht, besloten zij de lening op de oude woning te herbesteden voor de financiering van de nieuwe woning. Dit is volgens het Hof toegestaan op grond van bovengenoemd besluit. In dit besluit is de goedkeuring gebaseerd op directe herbesteding, ook zonder dat voldaan is aan het oogmerkvereiste.

In deze casus valt op dat het Hof het oogmerkvereiste aannemelijk gemaakt acht. Om die reden en met verwijzing naar bovengenoemd besluit stemt het Hof in met de herbesteding van de lening op de oude woning, nadat de verbouwing is gefinancierd uit eigen middelen. De gehele verbouwing was al gereed en gefinancierd voordat de lening werd herbesteed. Volgens het besluit is daarvoor een directe herbesteding van de oude eigenwoningschuld vereist. Het is de vraag of daarvan sprake is in deze casus.Het Hof vindt in ieder geval wel dat bij een fictieve vervreemding (oude woning gaat van box 1 naar box 3) sprake kan zijn van directe herbesteding.

Auteur: Joanna Hildering, hypotheek en levensverzekeringsexpert Aegon Adfis

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 18-09-2018

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 2 november 2018