Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Hoge Raad: pensioencompensatie Europees Octrooi Bureau belast in Nederland

15 februari 2017

Het Europees Octrooibureau keert een bedrag uit aan een gepensioneerde medewerker. Volgens de Hoge Raad mag Nederland inkomstenbelasting heffen over dit bedrag.

Loon en pensioen van het Europees Octrooi Bureau

Meneer X was geruime tijd in dienst van het Europees Octrooi Bureau (EOB) te Rijswijk. Hij ging in 2009 met pensioen en woonde toen in Nederland. In dat jaar ontving hij van het EOB een bedrag van € 2.741 aan inkomsten uit tegenwoordige arbeid en een EOB-pensioen van € 80.602. Van dit laatste bedrag was € 16.734 een compensatie. Dit betreft een compensatie voor de extra nationale inkomstenbelasting (IB) die andere gepensioneerde werknemers van het EOB niet hoeven te betalen. Er zijn namelijk ook lidstaten die geen nationale IB heffen over het EOB-pensioen.

Het pensioen dat X van het EOB ontvangt, valt in Nederland onder de heffing van inkomstenbelasting in box 1. De inspecteur rekende de compensatie van € 16.734 tot het belastbaar loon. X stelt dat deze compensatie is aan te merken als ‘emolument’ zodat deze valt onder de interne heffing van het EOB. Dat houdt in dat deze niet valt onder de Nederlandse inkomstenbelasting. De inspecteur vindt dat de compensatie moet worden aangemerkt als ‘pension’. De uitkering valt dan wel onder de Nederlandse inkomstenbelasting. Hiertegen ging X in bezwaar en beroep.

Rechtbank Den Haag: X heeft gelijk

Rechtbank Den Haag besliste dat de compensatie hetzelfde belast moet worden als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Dat betekent dat het EOB intern belasting heft over deze uitkering. Nederland kan daarom het compensatiebedrag niet aan de Nederlandse inkomstenbelasting onderwerpen.

Hof Den Haag: inspecteur heeft gelijk

Hof Den Haag acht het oordeel van de Rechtbank niet juist. Na een uitvoerige analyse van het begrip emolument en de bevoegdheid van de Raad van Bestuur van het EOB komt het hof tot de conclusie dat de compensatie hetzelfde belast moet worden als pensioen. Dat betekent dat Nederland niet verplicht is de compensatie van het EOB van vrij te stellen van heffing inkomstenbelasting.

Hoge Raad: inspecteur heeft gelijk

De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie van X ongegrond. De oordelen van het Hof zijn juist. Nederland heeft ook geen ongeschreven rechtsbeginselen overtreden door over de compensatie inkomstenbelasting te heffen.

Commentaar

Het EOB is een internationale organisatie. Een dergelijke organisatie kan worden opgericht door bijvoorbeeld de Verenigde Naties, de Europese Unie of de Benelux. De werknemers van deze internationale organisaties zijn internationale ambtenaren. Zij zijn politiek en economisch onafhankelijkheid en zijn onpartijdig. Om die onafhankelijkheid te garanderen, geniet een internationale ambtenaar zekere voorrechten en immuniteiten, net zoals een diplomaat. Zo is de belastingwetgeving van het gastland niet van toepassing maar kan de internationale organisatie een eigen heffing opleggen, een interne belastingheffing. Over bijzondere uitkeringen verschillen de belastingplichtige en de Nederlandse belastingdienst wel eens van mening, zoals uit de voorliggende situatie blijkt.

Zie ook mijn nieuwsbericht van 31 maart 2016 over de uitspraak van Hof Den Haag in deze zaak.

Auteur: Erik Schouten, adviseur internationale pensioenen Aegon Adfis

Bron: Arrest Hoge Raad, 10 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:204

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 14 februari 2017.