Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Hoofdlijnenbrief verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

Hoofdlijnenbrief verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

2 april 2021

Op 26 maart 2021 stuurde minister Koolmees een brief naar de Tweede Kamer over de hoofdlijnen van een in te voeren verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Uit de brief blijkt dat de uitwerking uitdagend is en de invoering nog jaren kan duren.

Pensioenakkoord

In het Pensioenakkoord sprak het kabinet af dat er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen zonder personeel moet komen. Dit als financieel vangnet bij arbeidsongeschiktheid, wat voorkomt dat niet-verzekerde zelfstandigen zonder personeel bij arbeidsongeschiktheid in de bijstand terecht komen.

Uitwerking adviesrapport Stichting van de Arbeid uitdagend

Op 3 maart 2020 kwam de Stvda met haar adviesrapport ‘Keuze voor zekerheid’. Op basis van dat rapport werkte het kabinet de verplichte verzekering uit. In zijn brief van 26 maart doet de minister verslag van het proces dat tot nu toe is doorlopen en de opbrengst daarvan.

De uiteindelijke verzekering moet volgens de brief extra bescherming aan zelfstandigen bieden, maar ook waar mogelijk keuzevrijheid. De invulling is uitdagend. Dat blijkt onder andere uit de impactanalyse van de Belastingdienst. De uitdaging zit in het realiseren van een regeling die uitvoerbaar, betaalbaar en uitlegbaar is. Koolmees gaat daarom uit van een verzekering voor (uitsluitend) winstgenieters met een eigenrisicoperiode gelijk aan de WIA-wachttijd van twee jaar.

In tegenstelling tot het Stvda-advies is de verzekering dan ook voor zelfstandigen met personeel en heeft de zelfstandige geen keuze in eigenrisicoperiode. Bij de uitwerking van de overige kenmerken is wel het Stvda-advies als uitgangspunt genomen. Bijvoorbeeld voor de opt-out, de bepaling en inning van de premie, de claimbehandeling door het UWV, de hoogte van de uitkering en de re-integratie. Alhoewel volgens de minister op de uitwerking van die punten stappen zijn gezet, zitten ook daar nog voldoende uitdagingen.

De minister vroeg SEO om voor de opt-out naar een private verzekering en de eerbiedigende werking voor bestaande private verzekeringen onderzoek te doen naar gedrags-economische effecten in een hybride arbeidsongeschiktheidsverzekeringsmarkt. Daarnaast vroeg hij SEO om aan te geven onder welke voorwaarden en omstandigheden deze gedrags-economische effecten voor komen en wanneer juist niet. SEO heeft aangegeven dat onderzoek in het tweede kwartaal van 2021 af te ronden.

Commentaar

De vele uitdagingen in de uitwerking verbazen niet. Ten opzichte van het Stvda-advies valt vooral de gewijzigde kring van verzekerden op. Door het criterium winstgenieters te gebruiken, worden ook zelfstandigen met personeel in de kring van verzekerden getrokken. Aan de andere kant vallen resultaatgenieters (bijvoorbeeld freelancers) buiten de kring van verzekerden.

En laat dat nu net een groep zijn waarvoor de vakbonden die verplichte verzekering wilden. Het is dan ook niet vreemd dat de vakbonden niet blij zijn met deze brief van de minister.

Koolmees laat de verdere uitwerking en invoering aan volgende kabinet(ten). Gegeven de vele uitdagingen, zullen hier nog enkele jaren voor nodig zijn. De huidige verwachting is dat 1 januari 2026 de vroegst mogelijke invoeringsdatum is.

Auteur: Leo van Leeuwen, adviseur Aegon Adfis

Bron: Kamerbrief over hoofdlijnen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen van 26 maart 2021.

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 31 maart 2021