Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Informatieplatform voor transitie naar nieuw pensioenstelsel

Informatieplatform voor transitie naar nieuw pensioenstelsel

18 mei 2021

SZW ontwikkelt samen met de Stichting van de Arbeid, Pensioenfederatie en Verbond van verzekeraars een informatieplatform voor de transitie naar een nieuw pensioenstelsel.

Handleiding in de vorm van een informatieplatform als hulpmiddel

In ons nieuwsbericht van 11 mei schreven wij over de Kamerbrief van Koolmees waarin hij aangaf dat de invoering van het nieuwe pensioenstelsel een jaar wordt uitgesteld. Koolmees gaf aan dat de voorbereidende werkzaamheden de komende maanden zoveel mogelijk doorgang blijven vinden, waaronder een informatieplatform. Koolmees: “De Stichting van de Arbeid (hierna: de Stichting), de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben de handen ineengeslagen om voor de betrokken decentrale partijen op dit platform informatie op maat te ontsluiten ten behoeve van de transitie naar een ander pensioencontract.”

De Stichting, Pensioenfederatie en Verbond van Verzekeraars ontwikkelen een handleiding die als hulpmiddel moet gaan fungeren bij de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Deze handleiding krijgt de vorm van een informatieplatform en wordt in samenwerking met SZW ontwikkeld. Het platform bevat naast de algemene informatie over de transitie naar het modernere pensioenstelsel ook informatie voor elke doelgroep over de te nemen stappen in de verschillende transitiefasen. Het doel van de handleiding is het aanbieden van objectieve informatie op maat op een overzichtelijke manier. Het informatieplatform wordt in de zomer van 2021 gelanceerd.

Commentaar

Koolmees schreef in zijn Kamerbrief dat het streven is en blijft om per 1 januari 2026, of waar mogelijk zelfs eerder, de overstap te kunnen maken naar het nieuwe pensioenstelsel. En ook dat een zorgvuldige transitie voor iedereen het uitgangspunt blijft. Een handleiding over de te nemen stappen in de verschillende transitiefasen, zowel voor verzekerde regelingen als voor regelingen bij pensioenfondsen, kan bijdragen aan een zorgvuldige transitie.

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bron: Kamerbrief stand van zaken uitwerking pensioenakkoord 10 mei 2021

Dit bericht is geschreven naar de stand van zaken op 17 mei 2021