Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Ingangsdata Wet waardeoverdracht klein pensioen

Ingangsdata Wet waardeoverdracht klein pensioen

20 februari 2018

Op 1 januari 2019 treden de onderdelen waardeoverdracht kleine pensioenen en verval van heel klein pensioen van de Wet waardeoverdracht klein pensioen in werking. Op 1 maart a.s. gaan andere onderdelen van het wetsvoorstel in.

Wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen

Het doel van het wetsvoorstel is een automatische waardeoverdracht mogelijk te maken van een klein pensioen van een gewezen deelnemer naar zijn of haar nieuwe pensioenuitvoerder. Zo kunnen kleine pensioenen gebundeld worden tot een pensioen van grotere omvang.

De pensioenuitvoerder waar een gewezen deelnemer een klein pensioen heeft, mag de waarde daarvan eenzijdig overdragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder van deze deelnemer. De nieuwe pensioenuitvoerder moet deze waardeoverdracht accepteren.

Naast het begrip klein pensioen, introduceert het wetsvoorstel het begrip “heel klein pensioen”. Van een heel klein pensioen is sprake als een pensioenaanspraak niet meer bedraagt dan € 2 per jaar. Dergelijke hele kleine pensioenen vervallen, zonder compensatie voor de pensioengerechtigde. Het laten vervallen van deze hele kleine pensioenen acht de regering proportioneel. Bij het laten vervallen van deze kleine aanspraken (die volgens de regering een maanduitkering van maximaal € 0,17 opleveren) draait het collectief niet meer op voor de kosten die moeten worden gemaakt voor het in stand houden van dit soort kleine aanspraken.

Ingangsdata

Volgens het besluit van 5 februari 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding gaan de bepalingen met betrekking tot waardeoverdracht klein pensioen en verval heel klein pensioen in op 1 januari 2019.

Het wetsvoorstel regelt ook:

  • Het vervallen individueel bezwaarrecht bij verhoging pensioenrichtleeftijd;
  • Internationale waardeoverdracht en
  • Pensioenverevening bij scheiding.

Deze onderdelen gaan in op 1 maart 2018.

In nieuwsberichten van respectievelijk 4 september en 23 november 2017 leest u meer over dit wetsvoorstel.

Commentaar

De wet treedt gedeeltelijk in werking met ingang van 1 maart 2018. Volgens de nota van toelichting is dit in verband met de “wens in de uitvoering”. Het betreft de bepalingen met betrekking tot het vervallen van het individueel bezwaarrecht, internationale waardeoverdracht en pensioenverevening bij scheiding en waardeoverdracht naar het buitenland.

Waardeoverdracht van klein pensioen geldt alleen voor een klein ouderdomspensioen. Zowel voor nieuwe als bestaande aanspraken. Voor afkoop van een klein (bijzonder) partnerpensioen of wezenpensioen blijven de bestaande regels ongewijzigd.

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bron: Besluit van 5 februari 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet waardeoverdracht klein pensioen

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 20 februari 2018