Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Ingangsdatum nieuwe pensioenscheidingswet één jaar later

Ingangsdatum nieuwe pensioenscheidingswet één jaar later

23 april 2020

De ingangsdatum van de Wet pensioenverdeling bij scheiding is verschoven van 2021 naar in 2022. Pensioenfederatie en Verbond van Verzekeraars pleitten al langer voor uitstel.

Wet pensioenverdeling bij scheiding in het kort

De Wet pensioenverdeling bij scheiding (WPS) sluit meer aan op de maatschappelijke veranderingen en vervangt de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps). Van de mogelijkheden die de Wvps biedt wordt te weinig gebruik gemaakt. Verder moet de WPS het financieel inzicht bevorderen van de gescheiden personen en hen meer regie geven over het pensioen.

De hoofdelementen van deze wet (nu nog wetsvoorstel) zijn:

  • 1. Conversie als standaard, tenzij men anders overeenkomt;
  • 2. Automatische verdeling van het pensioen (‘Nee tenzij’ wordt ‘ja tenzij’);
  • 3. 50/50 verdeling van het ouderdoms- en bijzonder partnerpensioen over de huwelijkse periode; en
  • 4. Verlaging van de grens voor pensioenverdeling naar één keer de afkoopgrens.

 

Uitstel van de ingangsdatum

De Tweede Kamer wil het wetsvoorstel met de nieuwe verdeelregels echter pas na de zomer behandelen, ondanks dat het kabinet had gevraagd om dit eerder te doen. Volgens minister Koolmees is dit te laat om de nieuwe regels in 2021 te laten ingaan. Daarom heeft het kabinet besloten tot uitstel.

‘Voor pensioenuitvoerders moet er voldoende voorbereidingstijd zijn om hun werkwijzen en administraties aan te passen’, schrijft Koolmees aan de Kamer. Om die reden, en om scheidende partijen en scheidingsprofessionals op tijd duidelijk te maken welke regels gelden, schuift de beoogde datum van inwerkingtreding een jaar op.

Commentaar

Volgens de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars is er minimaal een jaar nodig voor de implementatie van de WPS. Zij wilden al langer dat de nieuwe regels op zijn vroegst in 2022 van kracht zijn. Een goede zaak dat kabinet hier nu in mee gaat.

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 23 april 2020

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bronnen: