Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Ingangsdatum uitkering ODV

Ingangsdatum uitkering ODV

14 december 2017

Wanneer na de AOW-leeftijd pensioen in eigen beheer wordt omgezet in een Oudedagsverplichting moet de uitkering direct ingaan.

ODV

Een DGA kan nog tot en met 31 december 2019 zijn pensioen in eigen beheer (PEB) omzetten in een oudedagsverplichting bij de BV (ODV). Als hij dit doet, dan mag hij direct voorafgaande aan de omzetting het pensioen afstempelen. Dit laatste houdt in dat hij het deel van zijn pensioen prijsgeeft dat overeenkomt met het verschil tussen de commerciële- en de fiscale waarde op het moment van omzetting.

De BV kan de ODV - voordat de uitkeringen ingaan - omzetten in een lijfrente voor de DGA. Doet de BV dit niet, dan moet de uitkering uit de ODV uiterlijk ingaan binnen twee maanden na de AOW-leeftijd van de DGA. De uitkering uit de ODV mag ook eerder ingaan. Maar niet eerder dan vijf jaar voorafgaande aan de AOW-leeftijd van de DGA.

De uitkering uit de ODV moet 20 jaar duren. Als de ODV eerder ingaat dan de AOW-leeftijd van de DGA wordt daarbij opgeteld de periode die ligt tussen de ingangsdatum en de AOW-leeftijd van de DGA. Als de omzetting van het pensioen in eigen beheer plaatsvindt na de AOW-leeftijd van de DGA wordt de periode gekort met de periode die ligt tussen de omzettingsdatum en de AOW-leeftijd van de DGA.

Voorbeeld omzetting in ODV na de AOW-leeftijd

Een DGA heeft een PEB. Hij heeft zijn pensioendatum uitgesteld tot het jaar waarin hij 70 jaar wordt. Als de DGA 68 jaar en negen maanden is zet hij het PEB om in een ODV. Zijn AOW is ingegaan toen hij 65 jaar en 1 maand was.

In dat geval moet de uitkering uit de ODV direct ingaan. De voorgeschreven uitkeringsduur van 20 jaren wordt gekort met de periode die ligt tussen de AOW-leeftijd en de ingangsdatum van de uitkering; 3 jaar en 8 maanden. De uitkeringsduur bedraagt in dit geval dus 16 jaar en 4 maanden.

Commentaar

Door de omzetting van het PEB en de ODV wordt het uitstel van het pensioen teniet gedaan. Immers de uitkering uit de ODV moet direct ingaan als de omzetting plaatsvindt na de AOW-leeftijd.

DGA’s die de AOW-leeftijd al (bijna) bereikt hebben, kunnen de uitkeringsdatum van de ODV indirect toch uitstellen door hun PEB pas op  31 december 2019 (= einde overgangstermijn) om te zetten in de ODV. In het bovenstaande voorbeeld gaat de uitkering uit de ODV pas in, in het jaar dat hij 70 wordt.

Wilt u meer lezen over de (ingangsdatum) van de  ODV? Wij  schreven daarover in ons bericht van 5 april 2017 en het bericht van 31 oktober 2017.

Auteur: Paul Lavrijssen, adviseur Aegon Adfis

Bron: Vragen en antwoorden 22 november 2017

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 11 december 2017