Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Internetconsultatie informatie over nieuwe keuzerecht

Internetconsultatie informatie over nieuwe keuzerecht

1 oktober 2020

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opende op 18 september 2020 een internetconsulatie voor wijziging van Besluit uitvoering PW en Wvb in verband met het wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen. De consultatie eindigt op 16 oktober 2020.

Wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Het wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen introduceert  een keuzerecht voor deelnemers, waarmee op pensioeningangsdatum maximaal 10% van de waarde van de aanspraken op ouderdomspensioen als bedrag ineens opgenomen kan worden. Dit keuzerecht geldt ook voor oudedagsvoorzieningen in de derde pijler (lijfrenteverzekering, lijfrenterekening, lijfrentebeleggingsrecht). Het besluit bij het wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen richt zich op enkele nadere informatiebepalingen omtrent het keuzerecht. Dit wetsvoorstel is 2 september jl. aangeboden aan de Tweede Kamer. Zie ook ons nieuwsbericht hierover. Het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling (Besluit uitvoering PW en Wvb) en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo) worden daarop aangepast.

Tijdige generieke informatie over het keuzerecht

Om afkoop van een deel van de waarde van de aanspraken op ouderdomspensioen op de pensioeningangsdatum mogelijk te maken, is een goede en tijdige informatievoorziening vanuit de pensioenuitvoerder van belang.

Volgens artikel 43 Pensioenwet (PW), 54 Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) en 7a Besluit uitvoering PW en Wvb moet een pensioenuitvoerder een deelnemer vóór de pensioeningangsdatum informeren over de keuzemogelijkheden die de deelnemer heeft ten aanzien van zijn of haar pensioen. Deze informatie moet op een zodanig tijdstip voor de pensioeningangsdatum worden verstrekt dat het voor een deelnemer mogelijk is een weloverwegen keuze te maken over het gebruikmaken van de keuzemogelijkheid. Het besluit dat het ministerie ter consultatie voorlegt, past artikel 7a Besluit uitvoering Pensioenwet en Wvb zodanig aan dat het helder is dat deze uitgangspunten ook gelden voor het recht op afkoop van een deel van de waarde van de opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen.

Concreet betekent dit dat een pensioenuitvoerder een deelnemer tijdig voor ingang van de pensioeningangsdatum moet informeren over het keuzerecht. Dit betreft in eerste instantie generieke informatie. Wanneer een deelnemer overweegt gebruik te maken van het keuzerecht, kan de deelnemer de pensioenuitvoerder verzoeken meer specifieke en persoonlijke informatie te verstrekken. Een pensioenuitvoerder is verplicht deze informatie te verstrekken. Deze informatieverplichting is met het onderhavige besluit uitgewerkt in artikel 9 Besluit uitvoering PW en Wvb.

Commentaar

De aanpassing van diverse uitvoeringsbesluiten heeft vooral betrekking op de informatie die pensioenuitvoerders moeten verstrekken aan de deelnemers. En specifieker: dat deze informatieverstrekking ook geldt voor de extra keuzemogelijkheid.

Wij verwachten dat – in tegenstelling tot de internetconsulatie over het wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen – het aantal reacties beperkter zal zijn en vooral vanuit de pensioenuitvoerders zal komen. Waar er op de internetconsultatie met betrekking tot het wetsvoorstel na één week al 36 reacties waren gepubliceerd, was er voor de internetconsultatie voor wijziging van de uitvoeringsbesluiten na twee weken pas één reactie.

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 1 oktober 2020

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bron: Overheid.nl, internetconsultatie Besluit ivm Bedrag ineens, RVU en verlofsparen