Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Internetconsultatie Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring

Internetconsultatie Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring

18 november 2019

In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ uit 2017 kondigde het kabinet maatregelen aan om de positie van zelfstandigen en hun opdrachtgevers te versterken. Dit leidde tot een wetsvoorstel: Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid startte op 28 oktober jongstleden een internetconsultatie. De einddatum van de consultatie is 9 december.

Doelstelling wetsvoorstel: Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring

Het kabinet heeft met dit wetsvoorstel meerdere doelen. De positie van de zelfstandige, met name die van de laag verdienende, moet versterkt worden. Het minimumtarief levert hier een belangrijke bijdrage aan. Daarnaast wil het kabinet duidelijkheid schappen over de rechtspositie van de zelfstandige. Door de zelfstandigenverklaring krijgen werkenden en hun werkverstrekkers op voorhand de zekerheid geven dat de arbeidsrelatie voor de loonheffingen en de werknemersverzekeringen niet wordt gekwalificeerd als een dienstbetrekking.

Wetsvoorstel

In het wetvoorstel dat ter consultatie is voorgelegd worden twee maatregelen uitgewerkt. Deze moeten gezien worden in een breder perspectief. Zo is een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering aangekondigd in het Pensioenakkoord. Het kabinet wil in de zomer van 2020 een voorstel hiervoor gereed hebben.

Met deze wet wil het kabinet twee maatregelen invoeren:

  1. Een minimumtarief van € 16,- per uur (prijspeil 2019)
  2. Een zelfstandigenverklaring invoeren.

Het minimumtarief

Het minimumtarief zorgt ervoor dat zelfstandigen een bestaansminimum verdienen als zij voltijd werken. Het uurtarief wordt jaarlijks geïndexeerd. Hiervoor geldt dezelfde indexering als voor het minimumloon.

De directe kosten die de ZZP-er maakt om de opdracht uit te voeren, mogen geen onderdeel uitmaken van het minimumtarief. Met andere woorden: materiaalkosten, reiskosten en andere directe kosten moeten bovenop het minimumtarief vergoed worden!

Het wetsvoorstel omschrijft gedetailleerd de verplichtingen van zowel de zelfstandige als de opdrachtgever, regelt het toezicht en geeft de boeteregeling weer.

Zelfstandigenverklaring

De regering werkt een webmodule uit waarmee opdrachtgevers een opdrachtgeversverklaring kunnen verkrijgen. Hiermee wordt vastgelegd dat er sprake is van werkzaamheden buiten een dienstbetrekking en is er zekerheid over de kwalificatie van de dienstbetrekking voor de loonheffing.

Alleen voor de bovenkant van de arbeidsmarkt – vanaf een uurloon van € 75 - komt er de mogelijkheid van het afleggen van een zelfstandigenverklaring. Hiermee krijgen de betrokken partijen niet alleen duidelijkheid over de loonheffing maar ook over arbeidsrechtelijke gevolgen zoals pensioenverplichtingen en cao-bepalingen.

Commentaar

Deze internetconsultatie maakt veel los bij de sterk groeiende groep Zzp’ers. Op 14 november waren er al 114 openbare reacties, waarbij velen hun zorgen uitten. Wij hebben er een aantal voor u uitgelicht:

  • Veel te ingewikkeld systeem, veel te veel regels, administratief gezien rampzalig. Ook niet handhaafbaar. Ik denk niet dat dit gaat werken.”
  • “Binnen mijn expertise zit ik de ene opdracht op een tarief van € 75,- en de keer erop hier iets onder. Met een tarief van € 60,- kan ik prima mijn eigen broek ophouden, ben ik verzekerd (AOV, beroeps en bedrijfsaansprakelijkheid) en bouw ik pensioen op. (…)Ik stel voor dat een ZZPer die een AOV heeft, en wellicht een lager tarief heeft ook gebruik kan maken van de Zelfstandigenverklaring. ”
  • “En hoe moet het als de opdrachtgever in het buitenland zit en het werk in Nederland wordt uitgevoerd.”
  • “Ik waardeer de idee van het minimum tarief en de zelfstandigen verklaring, maar heb grote vraagtekens bij de regeldruk en extra administratieve lasten die dit met zich mee brengt.”
  • “Het idee achter het wetsvoorstel is zeer lovenswaardig, zelfstandigen die 16 euro of minder per uur vragen moeten sowieso aangepakt worden, dat is bijna een vorm van concurrentievervalsing. Maar de normale ZZP-ers, die vier of vijf tientjes vragen per uur en voldoende werk hebben (en ook prima een buffer en financiële veiligheid) komen nu juist in de problemen omdat voor hen de Zelfstandigenverklaring alweer ver buiten bereik ligt met het voor menig opdrachtgever onwenselijk hoge juristentarief van 75 euro per uur en er dus weer gevochten moet gaan worden om de zelfstandigheidserkenning.”

De totstandkoming van dit wetsvoorstel heeft lang geduurd, onder andere door complicaties qua internationale regelgeving. Een minimumtarief voor zelfstandigen vinden velen een goede zaak! Dat blijkt ook uit de inmiddels gepubliceerde openbare reacties. Over de zelfstandigenverklaring is men niet unaniem positief deze slechts geldt voor 20% van de ZZP-ers. 80% verdient minder dan € 75 Het is te hopen dat de webmodule met de opdrachtgeversverklaring snel volgt zodat er duidelijkheid is voor alle betrokkenen over het uitvoeren van werkzaamheden als zelfstandige òf als werknemer!

Auteur: Arend Jansen, expert inkomensverzekeringen 

Bron: Overheid.nl, Internetconsultatie wet minimumbeloning zelfstandigen

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 14 november 2019.