Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Jaarplanning SZW 2020 pensioenonderwerpen

Jaarplanning SZW 2020 pensioenonderwerpen

4 februari 2020

Minister Koolmees (SZW) en staatssecretaris van Ark stuurden de Tweede Kamer op 29 januari een concept jaarplanning voor 2020. In de concept jaarplanning staan brieven, wetsvoorstellen en andere stukken die het ministerie verwacht om in 2020 naar de Tweede Kamer te sturen. Een overzicht van de pensioenonderwerpen leest u hierna.

Concept jaarplanning 2020

 

Onderwerp

Wanneer

1

Aanbiedingsbrief evaluatierapport Wet pensioencommunicatie

Q1
2

Brief inzake kwaliteit pensioenadministraties, inclusief reactie op de motie Omtzigt over rechtszekerheid/afdwingbare rechten pensioeninformatie

Q1
3

Aanbiedingsbrief onderzoeksrapport over onderzoek naar de uitvoeringskosten van het nieuwe pensioenstelsel

Q1
4

Brief inzake monitoringsrapport diversiteit pensioenfondsen

Q1
5

Follow-up van de evaluatie Wet verbeterde premieregeling

Q2
6

Analyse/onderzoek structureel lage rente

Q2
7

Brief over nabestaandenpensioen

Q2
8

Hoofdlijnennotitie uitwerking pensioenakkoord

Q2
9

Resultaten evaluatie werken na AOW en kabinetsreactie

Q2
10

Wetsvoorstel Bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Q2

 

Commentaar

Net als het ministerie van Financiën geeft ook het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een jaarplanning af. Het ministerie van Financiën gaf samen met SZW haar jaarplanning 2020 al af in december 2019. Zie ook ons nieuwsbericht hierover van 13 december 2019. Opvallend is dat SZW deze keer pas eind januari met haar jaarplanning komt. In tegenstelling tot haar planning voor het jaar 2019 staat het nieuwe pensioenstelsel nu wel in de jaarplanning.

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis
Bron: Kamerbrief Jaarplanning SZW 2020, 29 januari 2020

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 30 januari 2019