Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Kabinet wil doorwerken na 65 jaar makkelijker maken

3 november 2014

Het wordt gemakkelijker om door te werken na de AOW-ingangsdatum. Het kabinet vindt het belangrijk dat AOW’ers gemakkelijker kunnen doorwerken op basis van een arbeidsovereenkomst. Als zij gemakkelijker door kunnen werken kan de samenleving langer profiteren van hun ervaring en kennis.

Voorstel kabinet

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt voor om AOW’ers die in dienst worden genomen te laten vallen onder de cao die van toepassing is in de sector. En dat zij recht krijgen op tenminste het minimumloon. Dat recht hebben zij nu nog niet. De ministerraad stemde in met dit  voorstel. Met dit wetsvoorstel wordt het werkgevers aantrekkelijker gemaakt om AOW’ers langer door te laten werken. Zo wordt de loondoorbetaling bij ziekte teruggebracht naar zes weken in plaats van twee jaar. Werkgevers vinden de loondoorbetaling nu nog een belangrijke belemmering om gepensioneerden in dienst te houden of aan te nemen. De maatregelen moeten per 1 januari 2016 ingaan.

Om verdringing van jongere werknemers te voorkomen worden werkgevers verplicht doorwerkende AOW’ers als eerste te ontslaan bij reorganisaties. Verder is een werkgever straks niet verplicht in te gaan op verzoeken van een AOW’er om het aantal te werken uren uit te breiden, zodat het niet ten koste kan gaan van het aantal uren van andere werknemers. Zij hebben immers AOW- inkomsten en zijn voor hun levensonderhoud niet volledig afhankelijk van het loon dat zij verdienen uit hun werk. In de Wet Werk en Zekerheid is al geregeld dat een werkgever het contract bij het bereiken van de AOW-leeftijd zonder tussenkomst van UWV of rechter kan opzeggen en er geen transitievergoeding verschuldigd is.

Commentaar

Werkende gepensioneerden zijn nu goedkoper dan werknemers onder de AOW-gerechtigde leeftijd. Het kabinet maakt de werkende AOW'ers wat duurder. Zij moeten straks minstens het minimumloon uitbetaald krijgen. Of dat voldoende is om oneerlijke concurrentie te voorkomen met jongere werknemers? Zo hoeft de werkgever voor hen geen WW-premie af te dragen.  En wordt de uitkering bij ziekte voor werkende AOW'ers beperkt tot maximaal zes weken. De werkgever moet bij ziekte wel meewerken aan terugkeer van de zieke op het werk met een zogenoemd reïntegratieplan.

De vakbonden zijn niet enthousiast over het voorstel van het kabinet. Maurice Limmen, voorzitter van de christelijke vakbond CNV, ziet niets in het wetsvoorstel. 'Welk probleem wordt hier opgelost? Werkende gepensioneerden hebben nu nog recht op twee jaar ziekte-uitkering, dat wordt blijkbaar zes weken. Dan lok je verdringing uit van jongere werknemers.' Ook de FNV wijst op het gevaar van oneerlijke concurrentie door gepensioneerden bij de slag om werk. Werkgeversorganisatie VNO-NCW en de werkgeversadviseur bij het cao-overleg, AWVN, hebben 'geen idee' of er bij werkgevers behoefte is aan de beoogde wetgeving.

 

Auteur:  Erik Schouten, adviseur Aegon Adfis

Bronnen: 
Nieuwsbericht regering, 31 oktober 2014
• Artikel Volkskrant Doorwerken na 65 wordt makkelijker, 31 oktober 2014

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 3 november 2014.