Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Kamerbrief over FATCA

18 mei 2017

Staatssecretaris Wiebes stuurde de Tweede Kamer een update van de stand van zaken met betrekking tot Nederlanders met de Amerikaanse nationaliteit die problemen ondervinden van de Amerikaanse wet FATCA.

Vervolg op gesprek met Tweede Kamer

FATCA heeft als doel belastingontduiking door Amerikanen te voorkomen. Deze wet verplicht financiële instellingen uit de hele wereld om gegevens over rekeninghouders met de Amerikaanse nationaliteit te verstrekken aan de belastingdienst van de Verenigde Staten (de IRS).

Op 20 december 2016 sprak staatssecretaris Wiebes met de Tweede Kamer over de gevolgen van de Amerikaanse FATCA-regelgeving en de Amerikaanse belastingwetgeving voor burgers en financiële instellingen in Nederland (zie voor meer informatie over FATCA bijvoorbeeld ons nieuwsbericht van 8 september 2016). Tijdens dat overleg zegde hij toe om met een schriftelijke update of verduidelijking van een aantal punten te komen.

Problemen voor Nederlanders met Amerikaanse nationaliteit

Nederlanders met de Amerikaanse nationaliteit ervaren problemen als directe gevolg van Amerikaans beleid en Amerikaanse wetgeving. Amerikaanse Nederlanders hebben onvoldoende informatie of raken verzeild in catch 22-achtige procedures en moeten bovendien zowel in Nederland als in de VS aangifte doen. Zij lopen daarbij het risico om ook in de VS belasting te moeten betalen. Het Nederlandse instrumentarium om hierin een structurele wijziging aan te brengen is volgens Wiebes echter beperkt.

Wel kan de staatssecretaris de uitwerking van die Amerikaanse regelgeving op Nederlandse burgers proberen te verzachten, bijvoorbeeld door betere informatievoorziening. In dit kader voerden ambtenaren van zijn ministerie intensief ambtelijk overleg met belangenorganisatie en bemiddelingsbureau Americans Overseas en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). In zijn brief aan de Tweede Kamer licht Wiebes de voortgang op dit gebied puntsgewijs toe. Hij benadrukt dat een meer structurele oplossing bijsturing vereist in Amerikaanse procedures, Amerikaans beleid of Amerikaanse regelgeving. Desalniettemin wil de staatssecretaris - in samenspraak met Europese bondgenoten en andere (private) belanghebbenden – proberen invloed uit te oefenen.

Aanvraag van SSN/TIN

Veel personen die niet op de hoogte zijn dat zij (ook) Amerikaanse staatsburger zijn (“Accidental Americans”), realiseren zich dit pas na een brief van de bank. De eerste stap voor hen is het aanvragen van een Tax Identification Number (TIN) of Social Security Number (SSN). Een dergelijk nummer is noodzakelijk om belastingaangifte in de VS te doen en voor bankdiensten in Nederland. Om zo’n nummer te krijgen moet je het aanvraagformulier en begeleidende documenten bij het Amerikaanse consulaat in Amsterdam inleveren. De aanvraag voor een SSN wordt vervolgens op de Amerikaanse ambassade in Dublin administratief verwerkt. Het voornaamste knelpunt is de lange wachtperiode na het versturen van de aanvraag van een SSN. De doorlooptijd voor de aanvraagprocedure gaat inmiddels richting de 12 maanden. Wiebes benadrukt echter dat dit een Amerikaanse procedure is, gebaseerd op Amerikaanse regelgeving. Hij heeft daar geen invloed op.

Commentaar

Het lijkt erop dat er in de VS (heel voorzichtig) stemmen opgaan om FATCA te herzien. Een mogelijke hervorming of afschaffing van FATCA is echter geen oplossing voor de problemen die Nederlanders met de Amerikaanse nationaliteit ervaren. Zij blijven aangifte- en belastingplichtig in de VS, ook zonder FATCA.

 

Auteur:  Erik Schouten, internationaal adviseur AEGON Adfis

Bron: Brief aan de Tweede Kamer van de staatssecretaris van Financiën, 11 april 2017.