Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Kleine pensioenen overdragen: plan voor het stuwmeer van kleine pensioenen

Kleine pensioenen overdragen: plan voor het stuwmeer van kleine pensioenen

6 april 2021

Pensioenuitvoerders kunnen sinds 2018 kleine pensioenen overdragen aan de nieuwe uitvoerder van de betrokkene. Op 1 april 2021 is het plan om het stuwmeer van kleine pensioenaanspraken ontstaan vóór 1 januari 2018 over te dragen gepubliceerd. Verder wordt het mogelijk ook kleine pensioenen die als gevolg van het einde van de uitvoeringsovereenkomst zijn ontstaan over te dragen.

Waardeoverdracht kleine pensioenen

Een pensioenfonds of verzekeraar kon bij het einde van de deelneming aan een pensioenregeling lange tijd gebruik maken van het recht om een zogenoemd ‘klein pensioen’ af te kopen. De waarde van het pensioen wordt bij afkoop door de pensioenuitvoerder in één keer uitbetaald aan de gerechtigde. Daardoor wordt de aanspraak uit de boeken van de pensioenuitvoerder geschrapt. Het administreren van deze pensioenen weegt – zo is de overweging van de wetgever – niet op tegen de geringe hoogte van de te zijner tijde uit te keren pensioentermijnen. Afkoop is daarmee een uitzondering op het uitgangspunt dat een opgebouwd pensioen de pensioenbestemming (de oude dag of voor de partner bij overlijden) moet behouden. De bovengrens van een klein pensioen is in 2021 € 503,24 bruto per jaar en wordt jaarlijks aangepast aan de hand van stijging van de prijzen.

Begin 2018 trad de ‘Wet waardeoverdracht klein pensioen’ in werking. In plaats van het recht op afkoop, geeft deze wet de pensioenuitvoerder nu het recht kleine pensioenaanspraken na het einde van de deelneming over te dragen aan de pensioenuitvoerder waar de betrokkene op dat moment pensioen opbouwt. De ‘nieuwe’ pensioenuitvoerder van de betrokkene dus. Het mes snijdt op die manier aan twee kanten. Ook dan worden de lasten van het administreren van deze kleine pensioen bespaard, maar deze kleine pensioenen houden tegelijk wel hun pensioenbestemming. De pensioenaanspraken worden dan dus niet vóór het bereiken van de pensioenleeftijd gebruikt voor consumptieve doeleinden.

Plan voor oude kleine pensioenen

In de ‘Wet waardeoverdracht klein pensioen’ is een splitsing gemaakt tussen kleine pensioenen die vanwege einde dienstverband zijn ontstaan vóór en na 1 januari 2018. De pensioenen ontstaan na 1 januari 2018 kan de pensioenuitvoerder direct overdragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder van de betrokkene. Voor de pensioenen ontstaan vóór 1 januari 2018 (het ‘stuwmeer’ van oude kleine pensioenen) geldt dat deze alleen volgens een plan voor gefaseerde overdracht mogen worden overgedragen. Die fasering is nodig om de systemen van het Pensioenregister, die worden gebruikt voor de informatie-uitwisseling tussen pensioenuitvoerders, niet te veel te belasten. Daarnaast is het voor pensioenuitvoerders verplicht een inkomende waardeoverdracht van een klein pensioen te accepteren. Zij moeten wel in staat zijn de wettelijke termijnen te halen en aan de communicatieverplichtingen te voldoen. Zonder fasering zou dat mogelijk in gevaar kunnen komen.

Dat plan voor gefaseerde overdracht is nu gepubliceerd in de Staatscourant. Het bevat een lijst met pensioenuitvoerders en een bijbehorend tijdvak waarin die pensioenuitvoerder de kleine pensioenen kan overdragen. De gehele periode loopt van 1 april 2021 tot en met 31 december 2023. Het is overigens niet verplicht kleine pensioenen over te dragen. De lijst bevat dan ook alleen pensioenuitvoerders die hebben aangegeven kleine pensioenen te willen overdragen. Het plan is opgesteld in overleg tussen vertegenwoordigers van de Stichting Pensioenregister, de Pensioenfederatie, het Verbond van Verzekeraars en verschillende pensioenuitvoeringsorganisaties, waaronder TKP Pensioen.

Collectieve beëindiging

Op grond van de huidige wet kunnen alleen kleine pensioenen die zijn ontstaan als gevolg van individuele beëindiging van de deelneming, meestal het einde van de arbeidsovereenkomst, worden overgedragen. Kleine pensioenen die zijn ontstaan als gevolg van collectieve beëindiging van de deelneming kunnen op grond van de huidige wet niet worden overgedragen. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als de werkgever een nieuwe pensioenregeling onderbrengt bij een andere pensioenuitvoerder en de oude pensioenaanspraken blijven staan bij de oude uitvoerder. Het is de bedoeling dat de wet per 1 januari 2022 zodanig wordt aangepast dat deze kleine pensioenen ook kunnen worden overgedragen. Een concept van het wetsvoorstel en de toelichting daarbij is gepubliceerd op internetconsultatie.nl.

Commentaar

Het is voor pensioenuitvoerders van belang dat waardeoverdracht van kleine pensioenen ontstaan door collectieve beëindiging mogelijk wordt gemaakt. Voor deze kleine pensioenen geldt evenzeer dat de kosten van administratie en communicatie hoog zijn in relatie tot de grootte van de aanspraak. Daarnaast is het voor veel pensioenuitvoerders lang niet altijd mogelijk na te gaan of een klein pensioen in het verleden is ontstaan door collectieve of individuele beëindiging van de deelneming.

Auteur: Gerwin de Weert, senior pensioenjurist Expertisecentrum TKP Pensioen

Bronnen: Staatscourant 2021, nr. 12677 en Conceptwetsvoorstel en Ontwerptoelichting ter consultatie