Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Klijnsma’s planning voor diverse pensioenonderwerpen

1 maart 2016

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) beloofde de Tweede Kamer op 20 januari een planningsbrief over een aantal pensioenonderwerpen. Op 26 februari stuurde zij die brief naar de Kamer. 

Samenvoeging wetsvoorstellen variabele pensioenuitkering

Klijnsma stuurt erop aan om de Wet variabele pensioenuitkering op 1 juli 2016 in werking te laten treden. Zij voegt haar wetvoorstel en het initiatiefwetsvoorstel van Lodders samen. De Tweede Kamer had eerder aangegeven “not amused” te zijn dat er twee wetsvoorstellen waren die eenzelfde probleem moeten oplossen. Meer over het wetsvoorstel van Klijnsma vindt u in ons nieuwsberichten van 24 november 2015 en 5 februari 2016. Meer over het voorstel van Lodders leest u in ons nieuwsbericht van 16 juli 2016. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting op 8 maart behandeld in de Tweede Kamer.

Toekomst pensioenstelsel 

Klijnsma beloofde de Tweede Kamer in januari ook een uitwerkingsbrief over de toekomst van het pensioenstelsel. Deze stuurt zij vóór het zomerreces naar de Tweede Kamer.

Algemeen Pensioenfonds (APF)

Pensioenfondsen kijken met interesse naar de mogelijkheden die het APF biedt om tot schaalvergroting te komen. Dit geldt ook voor verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen. Klijnsma belooft samen met de pensioensector en sociale partners te onderzoeken op welke manier een wetsvoorstel vorm gegeven kan worden. 

Klijnsma meldt de Tweede Kamer dat De Nederlandse Bank (DNB) tot nu toe vijf aanvragen voor vergunning in behandeling heeft genomen.

 

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bron: Rijksoverheid, 26 februari 2016

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 29 februari 2016.