Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Klijnsma: “Korting door afkoop klein pensioen herstellen”

21 januari 2016

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) benadert binnenkort mensen die in 2013 en 2014 zijn gekort op hun AOW- partnertoeslag, overbruggingsuitkering of Anw-uitkering vanwege een eenmalige afkoop van een klein pensioen om de korting terug te draaien. Dit meldt staatssecretaris Klijnsma in een persbericht.

 

Tot 1 december 2014 korting bij afkoop klein pensioen

Tot 1 december 2014 bracht de SVB op basis van de toen geldende wetgeving de afkoopsom van een klein pensioen in mindering op de AOW-partnertoeslag of Anw-uitkering van de AOW/Anw-gerechtigde. Die vermindering vond plaats in de maand waarin de afkoopsom werd uitbetaald. Het ging om een eenmalige korting van maximaal € 741 bruto aan AOW partnertoeslag en € 1.138 aan Anw.

Vanaf 1 december 2014 beschouwt het SVB een afkoopsom van een klein pensioen niet meer als inkomen voor volksverzekeringen en sociale voorzieningen die onder het Inkomensbesluit vallen. Dat wil zeggen dat sindsdien geen korting meer plaatsvindt. De aanleiding hiervoor was een uitspraak van de Centrale raad van Beroep. Zie ook ons nieuwsbericht van 24 december 2014

Herstelactie SVB

De staatssecretaris liet afgelopen december onderzoek doen naar de uitvoeringspraktijk van de afkoop klein pensioen door de SVB. Dit mede op basis van een aantal casussen dat is aangereikt door de ombudsman van omroep Max. Uit dit onderzoek bleek dat er bij de SVB-kantoren een verschil in de uitvoering was. Die verschillen zijn wettelijk toegestaan, maar het heeft wel tot gevolg dat mensen hierdoor verschillend zijn bejegend. Daarnaast is het mogelijk dat bij sommige mensen verwarring is ontstaan of zij wel of niet in bezwaar moesten gaan. De mensen die dit niet hebben gedaan, kwamen niet in aanmerking voor het terugdraaien van de korting. Dat vindt Klijnsma onrechtvaardig. Daarom is besloten om ook deze mensen tegemoet te komen. Het gaat om maximaal 6.000 AOW-gerechtigden met partnertoeslag en circa 450 Anw-gerechtigden. Deze herstelactie zal maximaal € 3 miljoen kosten. Daarbij zijn aan de uitvoering door de SVB kosten verbonden. Deze kosten worden geraamd op maximaal € 180.000.

Mensen die eerder al in bezwaar of beroep zijn gegaan, zijn al gecompenseerd. Nu gaat het om mensen die dat niet hebben gedaan of de juridische procedure niet volledig hebben doorlopen.

Opmerking

De Tweede Kamer drong al vaker aan op compensatie voor de kortingen. De staatssecretaris was daar in eerste instantie niet enthousiast over. Later wilde ze een oplossing zoeken, op voorwaarde dat die geen precedentwerking heeft. Het lijkt er op dat de herstelactie van de SVB aan die voorwaarde voldoet. Volgens het persbericht paste de SVB de regels niet in alle gevallen precies hetzelfde toe. Dat is wettelijk mogelijk maar dat vindt ze onrechtvaardig.

 

Auteur: Erik Schouten, adviseur internationale pensioenen Aegon Adfis

Bron: Persbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 18 januari 2016

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 19 januari 2016