Overslaan en naar de inhoud gaan
Weten wat Aegon met uw informatie doet? Bekijk ons nieuwe Privacy Statement.
Ok

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Klijnsma past voorgesteld shoprecht aan

5 februari 2016

Het voorgestelde shoprecht voor deelnemers bij een pensioenfonds gaat verder dan nodig concludeert Staatssecretaris Klijnsma. Het wetsvoorstel variabele pensioenuitkering wordt op dit punt aangepast. 

Te vergaand shoprecht

Op 21 november 2015 bood staatssecretaris Klijnsma het wetsvoorstel variabele pensioenuitkering aan de Tweede Kamer aan. Volgens de Memorie van Toelichting (MvT) wordt het shoprecht uitgebreid voor deelnemers met een premie- of kapitaalovereenkomst bij een pensioenfonds. Eerder schreven wij over de voorgestelde uitbreiding van het shoprecht voor deelnemers bij een pensioenfonds in ons nieuwsbericht van 24 november 2015

Vragen van diverse fracties en commentaren op het shoprecht uit de pensioensector waren aanleiding voor Klijnsma om het wetsvoorstel variabele pensioenuitkeringen op dit punt te heroverwegen. 

Het voorgestelde shoprecht voor deelnemers bij een pensioenfonds gaat verder dan nodig is voor het uitgangspunt dat alle deelnemers met een premieovereenkomst een keuze krijgen tussen vaste of een variabele uitkering. Een te vergaand shoprecht kan bovendien risico’s met zich meebrengen voor de omvang en de samenstelling van de collectieve toedelingskringen van pensioenfondsen, staat in de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel variabele pensioenuitkering. Klijnsma past het wetsvoorstel variabele pensioenuitkering op dit punt aan.

Nota van wijziging wetsvoorstel variabele pensioenuitkering

De bepalingen over shoprecht bij pensioenfondsen worden in de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) aangepast. Bij pensioenfondsen blijft de hoofdregel dat er onder voorwaarden een bevoegdheid is tot shoppen. Er komt alleen een shoprecht bij een pensioenfonds dat uitsluitend variabele of uitsluitend vastgestelde uitkeringen uitvoert voor de uitkering die het pensioenfonds zelf niet uitvoert. De (gewezen) deelnemer bij een pensioenfonds dat uitsluitend variabele uitkeringen uitvoert kan dan bij een andere pensioenuitvoerder een vaste uitkering kopen. De bepaling wordt bij een algemeen pensioenfonds beoordeeld per collectiviteitkring.

Als het pensioenfonds een variabele pensioenuitkering uitvoert waarin het beleggingsrendement collectief wordt gedeeld, krijgt de deelnemer de keus om vanaf 10 jaar vóór de pensioenrichtleeftijd tot het collectief toe te treden. Als de deelnemer vóór de pensioendatum toetreedt tot het collectief, kan hij daarna niet meer overstappen naar een andere pensioenuitvoerder. In deze situatie oefent hij zijn keuzemogelijkheid dus op een eerder moment uit. In de nota van wijziging is geregeld dat de pensioenuitvoerder de keuze voor toetreding tot het collectief expliciet aan de deelnemer voorlegt.

Commentaar

De oorspronkelijk voorgestelde uitbreiding van het shoprecht voor deelnemers in een pensioenfonds zou kunnen leiden tot onvoorziene en onwenselijke risico’s voor de mogelijkheid om risico’s collectief te delen. Met de beperkte uitbreiding van het shoprecht die met deze nota van wijziging wordt voorgesteld, worden deze risico’s weggenomen.

 

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bron: Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel variabele pensioenuitkeringen 

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 5 februari 2016