Overslaan en naar de inhoud gaan
Weten wat Aegon met uw informatie doet? Bekijk ons nieuwe Privacy Statement.
Ok

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Klijnsma vraagt SER advies over medezeggenschap bij pensioenbesluiten

21 maart 2014

Het kabinet wil het instemmingsrecht van ondernemingsraden bij besluiten over pensioenregelingen vereenvoudigen. De ministerraad stemde in met de adviesaanvraag van staatssecretaris Klijnsma hierover aan de Sociaal-Economische Raad (SER).

Pensioenfonds Shell

Aanleiding voor de adviesaanvraag was de verandering van de pensioenregeling bij Shell. Shell veranderde de pensioenregeling voor nieuwe werknemers. Bestaande werknemers kunnen in de bestaande salarisdiensttijdregeling blijven; nieuwe werknemers nemen deel aan een beschikbare premieregeling. Hierbij richtte Shell zonder inspraak van de ondernemingsraad (OR) een nieuw pensioenfonds op voor nieuwe medewerkers. Dit fonds biedt nieuwe medewerkers dus minder zekerheid dan het fonds voor bestaande medewerkers. Dit leidde tot ongenoegen bij de vakbond.

Instemmingsrecht OR

De mate waarin een OR instemmingsrecht heeft bij het wijzigen van een pensioenregeling hangt af van het type pensioenuitvoerder: verzekeraar, premiepensioeninstelling, ondernemingspensioenfonds of bedrijfstakpensioenfonds.
Het kabinet wil het onderscheid in instemmingsrecht naar type pensioenuitvoerder laten vervallen. Dit betekent dat een werkgever dan altijd instemming van de OR nodig heeft voor elk besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenregeling. Dit geldt niet voor besluiten die voortvloeien uit een CAO. De SER wordt nu gevraagd om een advies uit te brengen over deze voorgenomen vereenvoudiging.

Commentaar

In veel gevallen moet een OR instemmen met het wijzigen van een pensioenregeling. Wij merken in de praktijk dat de rol van de OR niet altijd even duidelijk is. Zeker in deze tijd is het erg belangrijk dat dit helder is. Immers dit jaar moeten veel pensioenregelingen gewijzigd worden als gevolg van de verdere beperking van het Witteveenkader en de aftopping van het pensioengevend salaris op € 100.000. Duidelijkheid over de rol van de OR is dan ook alleen maar toe te juichen.
Het zal echter nog wel even duren voordat de wet is aangepast. Eerst moet de SER een advies uitbrengen. Grote kans dat de duidelijkheid er dit jaar nog niet komt. Dat laat onverlet dat de OR een belangrijke rol heeft bij het wijzigen van de pensioenregeling!

De OR kan zijn rol nog beter vervullen wanneer hij de ins en outs van de pensioenregeling van zijn werkgever kent. De pensioentraining van Aegon Adfis helpt hen daarbij. De training duurt één dagdeel. Wilt u meer informatie hierover? Lees hier en/of bel met Sjoerd Brouwer (mobiel: 06 11 33 3606)

 

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bron: Nieuwsbericht Rijksoverheid 14 maart 2014