Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Koolmees houdt druk op de ketel met AOW-leeftijd

Koolmees houdt druk op de ketel met AOW-leeftijd

4 november 2019

Op basis van de levensverwachting vanaf 65 jaar die het CBS berekende gaat de AOW in 2025 naar 67 jaar en 3 maanden. Wanneer het Principeakkoord wet is blijft de AOW-leeftijd in 2025 67 jaar.

2/3 koppeling resterende levensverwachting op 65 jaar nog geen wet

Het wetsvoorstel Temporisering verhoging AOW-leeftijd is op 2 juli 2019 aangenomen door de Eerste Kamer. Door dit wetsvoorstel gaat de AOW-leeftijd in 2024 naar 67 jaar. In ons bericht van 19 juni 2019 leest u daarover meer. De verdere verhoging wordt vervolgens jaarlijks, voor de eerste maal uiterlijk op 1 januari 2020 voor het jaar 2025 vastgesteld. Dit gebeurt volgens de formule die in artikel 7a, tweede lid van de AOW is opgenomen:

V = (L – 18,26) – (P – 65).

Waarbij de L staat voor de geraamde macro gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd in het kalenderjaar van verhoging en de P voor de pensioengerechtigde leeftijd in het kalenderjaar voorafgaande aan het kalenderjaar van verhoging. Het CBS heeft de L voor het jaar 2025 gesteld op 20,75.

De levensverwachting van 20,75 jaar in 2025 is in de nieuwste prognose van het CBS een fractie hoger dan in de prognose van 2018 (20,74 jaar). Vorig jaar bleef AOW-leeftijd in 2024 staan op 67 jaar en drie maanden. Door de temporisering van de AOW-leeftijd is dit teruggebracht naar 67 jaar in 2024.

In het Principeakkoord is afgesproken dat de ontwikkeling van de AOW-leeftijd met ingang van 2025 voor 2/3 gekoppeld wordt aan de ontwikkeling van de resterende levensverwachting op 65 jaar. Op basis hiervan zou de AOW-leeftijd in 2025 67 jaar blijven.

Tijdspad verhoging AOW-leeftijd volgens het pensioenakkoord

 

AOW-leeftijd vóór pensioenakkoord

 

AOW-leeftijd ná pensioenakkoord

2019

66 jaar  + 4

2019

66 jaar  + 4

2020

66 jaar  + 8 

2020

66 jaar  + 4

2021

67 

2021

66 jaar  + 4

2022

67 + 3

2022

66 jaar  + 7

2023

67 + 3

2023

66 jaar  + 10

2024

67 + 3

2024

67

2025

67 + 3

2025

67

 

2/3 koppeling nog geen wet

De 2/3-koppeling moet nog in de wet worden vastgelegd. Tot die tijd wordt de AOW-leeftijd vastgesteld op basis van de geldende (1 op 1) koppeling.

Het ministerie moet een dergelijke verhoging op basis van de resterende levensverwachting vijf jaar van te voren aankondigen. Op grond van de Algemene Ouderdomswet, zoals die geldt met ingang van 1 januari 2020 en op basis van de CBS-prognose voor 2025 is de AOW-leeftijd in 2025 vastgesteld op 67 jaar en 3 maanden. De betreffende mededeling publiceert Koolmees volgens de Kamerbrief in de Staatscourant..

Pensioenrichtleeftijd ongewijzigd

De pensioenrichtleeftijd is op een vergelijkbare wijze gekoppeld aan de levensverwachting, met dien verstande dat de L in de formule V = (L – 18,26) – (P – 65) de macro gemiddelde resterende levensverwachting op 65 jaar is, in het kalenderjaar gelegen tien jaar na het kalenderjaar van wijziging. En dat bij een uitkomst van meer dan één, de pensioenrichtleeftijd één jaar omhoog gaat, mits dit één kalenderjaar bekend wordt gemaakt.

Volgens het CBS is de resterende levensverwachting in 2031 21,43. Dat leidt volgens de huidige wetgeving (met een 1:1 koppeling) niet tot een verhoging van de pensioenrichtleeftijd in 2021.

Commentaar

Het CBS maakte op 1 november de raming van de gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd voor 2025 bekend. Het CBS gaat in de nieuwe prognoses uit van een gemiddeld resterende levensverwachting op 65- jarige leeftijd van 20,75 in 2025. Op basis van de huidige wet betekent dit dat de AOW-leeftijd in 2025 omhoog gaat met drie maanden mits de minister dit uiterlijk 31 december 2019 (= vijf jaar van tevoren) aankondigt in de Staatscourant.

Koolmees zou aankondiging achterwege kunnen laten. Daarmee zou de AOW-leeftijd op dezelfde leeftijd blijven staan als in 2024: 67 jaar. In zijn Kamerbrief schrijft hij dat hij de verhoging wel meedeelt in de Staatscourant. Hiermee houdt hij naar onze mening de druk op de ketel voor het nieuwe pensioenstelsel. 

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bron: CBS nieuws 2019, levensverwachting 2025; Kamerbrief Koolmees 1 november 2019

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 4 november 2019